Michal Hvorecký poleca Der Reisende

Der Reisende - Ulrich Alexander Boschwitz © Klett-Cotta Verlag Peter Graf od dwudziestu lat związany jest jako redaktor i wydawca z niemieckim rynkiem wydawniczym. Sprawował opiekę redakcyjną i wydał wiele bestselerów i publikacji, które potem doczekały się nagród, wydobył też na światło dzienne wiele zapomnianych tekstów. Grafowi zawdzięczamy również, że powieść „Der Reisende” opublikowana w Anglii już w 1939 roku ukazała się wreszcie w Niemczech. Oryginał przeleżał przez prawie osiemdziesiąt lat w archiwach w Nowym Jorku, następnie w dziale literatury emigracyjnej w Niemieckiej Bibliotece Narodowej (Exilarchiv Deutsche Nationalbibliothek) we Frankfurcie. Już wcześniej, w 1963, w wydanie tej książki angażował się osobiście Heinrich Böll, nie znalazł jednak wydawcy. Autor powieści, Ulrich Alexander Boschwitz popadł na lata w zapomnienie. W roku 2018 jego powieść stała się sensacją i znalazła się na liście bestselerów tygodnika „Der Spiegel”.

W bogatym informacyjnie posłowiu do książki Peter Graf zauważa, że Boschwitz pisał swą powieść „jak w gorączce” i ukończył ją w cztery tygodnie. Graf redagował rękopis za zgodą krewnych pisarza. Ulrich A. Boschwitz, urodzony w 1915 roku w Berlinie, był synem żydowskiego kupca. Jego matka wywodziła się z Lubeki, z rodziny senatorów. W 1935 roku Boschwitz został zmuszony do wyemigrowania z kraju, najpierw do Skandynawii, gdzie ukazał się jego debiut. Sukces książki umożliwił mu studia w Paryżu. Na krótko przed wybuchem wojny Boschwitz został internowany w Anglii i wywieziony do Australii, gdzie do 1942 roku żył w obozie dla internowanych. W drodze powrotnej do Europy jego statek został storpedowany przez niemiecką łódź podwodną i zatonął. Boschwitz żył 27 lat.

Jego powieść „Der Reisende” ukazała się w Londynie przed wojną pod pseudonimem John Grane i nosiła tytuł „The man who took trains”, a w USA wydano ją pod tytułem „The fugitive”. Niemcy po objęciu władzy przez nazistów zostały przedstawione w niej równie fascynująco co deprymująco. Głównemu bohaterowi, Ottonowi Silbermannowi, żydowskiemu kupcowi i weteranowi I wojny światowej, nie zostaje oszczędzona upokarzająca ucieczka ze społeczeństwa zatrutego antysemityzmem. Boschwitz opowiada o momencie historii, który rzadko przedstawia się z równą intensywnością. Autor sprawia, że czasy nienawiści, lęku i gwałtu zdumiewająco ożywają i stają się możliwe do pojęcia. Zadziwiająco aktualne!
 

Ulrich Alexander Boschwitz 
Der Reisende
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2018
ISBN 978-3608981230
303 str.

E-Book do wypożyczenia w bibliotece internetowej Onleihe Goethe-Institut

 

19 czerwca 2019 ukaże się w Polsce przekład książki Ulricha A. Boschwitza nakładem wydawnictwa Znak. Tytuł polskiego wydania: „Podróżny”.
Wydawnictwo Znak