Csaba Olay poleca Die Freiheit, frei zu sein

Die Freiheit frei zu sein © dtv Verlagsgesellschaft Tautologicznie brzmiący tytuł eseju Die Freiheit, frei zu sein /Wolność bycia wolnym/ pozwala zrozumieć podstawowy rys myślenia Hannah Arendt: Arendt jest myślicielką wolności, wolności objawiającej się w życiu publicznym w politycznej swobodzie. Arendt powiązała ten motyw przewodni – wolność – z pytaniem o to, jak ludzka wolność da się uzasadnić w dłuższej perspektywie. Filozofka wskazuje tu na rewolucję jako rodzaj prawdziwie nowoczesnego doświadczenia politycznego.

Jej esej powstał w 1967 roku na fali publikacji O rewolucji (1963), która w sposób prowokacyjny konfrontowała z sobą rewolucję amerykańską i francuską; postawiona tam teza głosiła, że rewolucja amerykańska zrodziła wolność, rewolucja francuska natomiast stała się wynaturzeniem idei wolności i sprzyjała problemom społecznym. W swoim eseju Arendt prowadzi rozważania w oparciu o rewolucje w ich kompleksowości, a analizując związek rewolucji z wolnością dochodzi do wniosku, że rewolucje zawsze mogą pokazać swe janusowe, groźne oblicze.
 

Hannah Arendt
Die Freiheit, frei zu sein
dtv, München, 2018
Deutsche Erstausgabe
ISBN 978-3-423-14651-7
64  str.