Tanja Petrič poleca Krieg und Liebe. Essays

Krieg und Liebe  - Lukas Bärfuss © Wallstein Verlag Lukas Bärfuss jest nie tylko jednym z najwyrazistszych niemieckich autorów dramatów i powieści, lecz także, o czym świadczą jego eseje - świadomym i krytycznym myślicielem w wymiarze europejskim. W esejach, które pod względem stylu zawierają elementy różnych gatunków – od krótkich opowieści do poezji – i najczęściej przybierają postać nowatorskiej formy mieszanej, Bärfuss, wychodząc od specyficznych historii osobistych, mówi nieustannie o sprawach uniwersalnych.

W tomie esejów Krieg und Liebe, podobnie jak wcześniej w Stil und Moral, znajdziemy teksty różnego rodzaju – refleksje na temat przeczytanych lektur, przemowy, wykłady poetyckie i felietony. Nicią przewodnią jego najnowszej książki są formy przemocy (czy będzie chodzić o zniszczenia spowodowane wojną, akty eksterminacji, przemoc słowną, pozbawianie ludzi przyszłości czy tylko „la petite mort”), często łączące się z erosem. W diagnozie aktualnych stosunków politycznych i społecznych, Bärfuss jest bezlitośnie szczery. Mówi głośno to, czego inni wolą nie dostrzegać. Dlatego czujemy ciarki na plecach, czytając:, „Jako społeczeństwo straciliśmy ideał, ideał otwartej przyszłości, przyszłości, która jest po naszej stronie.” Bo jaką perspektywę ma społeczeństwo pozbawione przyszłości?

Lukas Bärfuss
Krieg und Liebe. Essays
Wallstein Verlag, Göttingen 2018
ISBN 978-3-8353-3241-6
294 str.