Ingrid Arnold poleca Desintegriert euch!

Max Czollek - Desintegriert euch! © Carl-Hanser-Verlag Poeta Max Czollek wnosi do debaty na temat integracji młode spojrzenie i perspektywę narodu żydowskiego. W swojej polemice opisuje „teatr pamięci” w powojennych Niemczech, w których Żydzi mają odgrywać przydzieloną im pojednawczą i potwierdzającą rolę. W ten sposób w obydwu niemieckich społeczeństwach nacjonalizm i rasizm zostały jedynie zakonserwowane i są cały czas obecne – spostrzeżenie, którego główny nurt społeczeństwa nie chce zaakceptować, „ponieważ to, co jest niedopuszczalne, jest niemożliwe“, i kontynuuje wykluczające inscenizacje. Ten „teatr integracji” napotyka dziś na coraz bardziej widoczną akceptację tożsamościowych i etnicznych koncepcji Nowej Prawicy.

Tylko radykalny pluralizm może przekształcić te obserwacje w utopię: zamiast akceptacji prawicowego dyskursu afiliacja różnorodności. Częścią składową tej „dezintegracji” są też wszystkie sprzeczności różnych punktów widzenia na społeczeństwo. Na jej potrzeby Czollek pisze manifest, który jest nie tyle polityczną lub społeczną analizą, co stanowi raczej sam w sobie inscenizację, artystyczną interwencję – kontynuując tradycję „Kanak Attack“, grupy artystów w większości imigranckiego pochodzenia ok. 2000 r. Spojrzenie z perspektywy mniejszości jest czasem bolesne i dlatego też ważne dla większości, która tak wygodnie urządziła się w „teatrze integracji”.
 

Max Czollek
Desintegriert euch!
Carl-Hanser-Verlag, München, 2018
ISBN 978-3-446-26027-6
208 stron

E-Book dostępny w Onleihe Goethe-Institut