Árpád Bernáth poleca Der Panzer zielte auf Kafka

Der Panzer zielte auf Kafka - Heinrich Böll © Kiepenheuer & Witsch Był już wieczór, kiedy Heinrich Böll z żoną i synem René przybyli 20 sierpnia 1968 r. do Pragi. Czechosłowacki Związek Pisarzy zaprosił go, aby „mógł się na miejscu przekonać o godnym przebiegu naszego procesu odnowy”. Równocześnie z trojgiem gości z Kolonii, ale za to bez zaproszenia, wyruszyło w drogę trzysta tysięcy żołnierzy Układu Warszawskiego, aby bezwzględnie zakończyć wszelkie procesy odnowy w Czechosłowacji, żeby przeforsować w „bratnim kraju” – z bronią w ręku – obecny w sowieckiej praktyce socjalizm z nieludzką twarzą. Heinrich Böll z rodziną mieszkał w pokoju 315 w położonym w centrum miasta hotelu Alcron. Oddziały sowieckie zajęły w nocy z 20 na 21 sierpnia polityczne, wojskowe i duchowe ośrodki władzy w stolicy – od siedziby Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej aż po biuro Związku Pisarzy. W ten sposób goodwill tour Bölla stał się obfitującą we wspomnienia wizytą na froncie. W ten sposób bardzo ceniony na Wschodzie i Zachodzie pisarz stał się z konieczności reporterem wojennym. 50 lat po wydarzeniach, które miały wpływ na bieg historii, René Böll na nowo wydaje wspomnienia i wywiady prasowe swojego ojca: „Der Panzer zielte auf Kafka. Heinrich Böll und der Prager Frühling“. Uzupełnia je o własne przeżycia, zdjęcia i obszerne uwagi. Po raz pierwszy mamy też wgląd w dzienniki Bölla, na podstawie których powstawały jego sprawozdania. Równocześnie na temat powodów i charakteru „Wiosny Praskiej” wypowiada się Martin Schulze Wessel, który na potrzeby książki sporządził osobne opracowanie na ten temat. Böll przeżył w Pradze rzadki historyczny moment, w którym cały kraj się jednoczy – jak na Węgrzech w 1956 r. – i dąży do samostanowienia i wolności.

 

Heinrich Böll
Der Panzer zielte auf Kafka
Hg. von René Böll. Mit einem einführenden Essay von Martin Schulze Wessel.
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2018
ISBN: 978-3-462-05155-1
224 strony