Tina Štrancar poleca Der Gott jenes Sommers

Ralf Rothmann - Der Gott jenes Sommers © Suhrkamp 2018
Ralf Rothmann umiejscawia akcję książki „Der Gott jenes Sommers“, swojej kolejnej powieści po wielce cenionej „Im Frühling sterben“, na północy Niemiec, w niewielkiej wsi położonej w Szlezwiku-Holsztynie, gdzie schroniło się przed bombardowaniami wielu mieszkańców Kilonii. Jest rok 1945.

Główną bohaterką jest dwunastoletnia Luisa, która wraz ze swoimi rodzicami, starszą siostrą i innymi krewnymi znajduje schronienie w dużym majątku ziemskim. W pierwszej chwili wydaje się, że na sielskiej północnoniemieckiej wsi sporo zostanie im oszczędzone. Rzeczywistość okazuje się jednak inna i Luisa, mimo swojego młodego wieku, wypowiada na zakończenie kluczowe zdanie powieści: „Ich hab alles erlebt.“ („Przeżyłam wszystko.“). Ralf Rothmann pokazuje sceny z ostatnich miesięcy II wojny światowej, posługując się niesamowicie szczegółowymi i pełnymi wyrazu opisami.

Szczególnym elementem narracyjnym jest druga płaszczyzna powieści, gdzie kronikarz opowiadający swoją historię – kronikę z czasów Wojny Trzydziestoletniej – przerywa co jakiś czas główny wątek przypominając, że okropieństwa wojny mogą się powtarzać. 

Ralf Rothmann
Der Gott jenes Sommers
Suhrkamp 2018
ISBN: 978-3-518-42793-4
254 strony

E-Book dostępny w Onleihe Goethe-Institut