Paweł Zarychta poleca
Vom Aufstehen

Vom Aufstehen © dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co., München, 2021 Opowiedzieć najnowsze dzieje Niemiec za pomocą kilkunastu zaledwie słów? Próby takiej podjęli się kiedyś kuratorzy wystawy ,Zeit-worte’ – ,czaso-wniki’. Pomysł karkołomny: A jednak! Trümmerfrauen, Persilschein, Rosinenbomber… Wspomnianej ekspozycji nie mogła zapewne widzieć Helga Schubert – w swym zbiorze prozatorskich miniatur „Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten” (O wstawaniu. Życie w historiach) posłużyła się ona jednak bardzo podobną metodą. Zamiast snuć linearną opowieść o losach własnych, o wielkiej i małej historii, jakiej była świadkiem ta urodzona w 1940 r. autorka, kieruje ona uwagę czytelników punktowo tylko na wycinki zdarzeń. Na postaci, obrazy, miejsca, skojarzenia. Na losy własne i na to, czego doświadczyło całe jej pokolenie: „Jestem dzieckiem wojny, dzieckiem uchodźcą, dzieckiem podzielonych Niemiec.” Wykrojone z chirurgiczną precyzją zdania są jak wspomniane „Zeit-worte” – jedynie na chwilę rozświetlają zakamarki pamięci, by wydobyć z nich krótkie historie, w których ironiczna mądrość miesza się z dojmującym smutkiem, poetycką refleksję nad tym, co powszednie, przeplatają intensywne wspomnienia miejsc i napotkanych na życiowej drodze postaci. Historie, w których „współczucie przeradza się w ironię, ironia w pogardę, pogarda zaś w zrozumienie”. W tej wyjątkowej, frapującej od pierwszych zdań prozie fikcja miesza się z rzeczywistością i rzeczywistość tę w pewnym sensie dopełnia. Za tytułowe opowiadanie „Vom Aufstehen” Helgę Schubert nagrodzono w 2020 r. nagrodą im. Ingeborg Bachmann. Zasłużenie!

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co.

Helga Schubert
Vom Aufstehen
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co., München, 2021
ISBN: 978-423-28278-9
224 Seiten

E-Book dostępny w Onleihe Goethe-Institut

Recenzje w niemieckich mediach:
Perlentaucher
Deutschlandfunk
WDR