Tilman Becker poleca
Todesalgorithmus

Todesalgorithmus – Das Dilemma der künstlichen Intelligenz © Passagen Verlag, Wien, 2021 Jeśli nie istnieje żadna alternatywa, to czy samochód ma przejechać bawiące się dziecko, czy raczej grupkę emerytów? I choć większość kierowców nie musi nigdy rozstrzygać podobnych kwestii ani podczas egzaminu na prawo jazdy, ani w późniejszej praktyce za kierownicą, to samochód autonomiczny już na etapie projektowania musi być przygotowany na takie sytuacje za pomocą starannie przemyślanych reguł.

Książka Roberto Simanowskiego poświęcona jest, jak głosi podtytuł, „dylematom sztucznej inteligencji”. I zajmuje się nimi wychodząc ze szczególnego założenia, autor bowiem nie zamierza przedstawiać rozwiązań, ale chce pobudzić nas do myślenia, proponując „luźne rozmyślania”, których celem „nie jest spójność, lecz stymulacja, i które w mniejszym stopniu roszczą sobie prawo do rozstrzygania o racji, lecz bardziej zabiegają o bycie wysłuchanym”. A przy tym te 157 stron eseju nie są jakimś luźnym ciągiem skojarzeń pozbawionym uporządkowanej struktury, lecz ciągiem wynikających z siebie dyskursów na temat aktualnych i przyszłych zagadnień dotyczących sztucznej inteligencji, z którymi każdy musi się zmierzyć. Przy czym autorowi nie chodzi o możliwości techniczne, a o wielkie pytania filozoficzne i społeczne, które przyniesie ze sobą przyszła „silna sztuczna inteligencja”.

Nawet jeśli te rozważania wybiegają w odległą przyszłość, zamysł tego tekstu - prowadzący poza tytułowy „algorytm śmierci” – dowodzi, że już dziś powinniśmy zacząć stawiać sobie te pytania.

Passagen Verlag

Simanowski, Roberto
Todesalgorithmus – Das Dilemma der künstlichen Intelligenz
Passagen Verlag, Wien, 2021
ISBN: 978-3-7092-0461-0
160 stron

E-Book dostępny w Onleihe Goethe-Institut

Recenzje w niemieckich mediach:
Deutschlandfunk Kultur
Literaturkritik.de