Aija Jakoviča poleca
Der lange Atem der Bäume

Der lange Atem der Bäume © Ludwig Buchverlag, Kiel, 2021 Peter Wohlleben kocha drzewa i napisał już o nich wiele książek. Jego najnowsza książka powstała na kanwie refleksji nad zmianami klimatycznymi i przyczynami wymierania drzew podczas suchego i gorącego lata, jakie zdarzały się ostatnimi czasy. Jak pisze autor, drzewa znają pojęcie „uczenia się przez całe życie”, i to już od milionów lat, przekazują swoją wiedzę przyszłym pokoleniom i w ten sposób dostosowują się do otoczenia. Poza tym potrafią wywierać wpływ na klimat. One nie potrzebują człowieka, za to człowiek jak najbardziej potrzebuje drzew. Ponadto natura ma dużo czasu – my, ludzie, mamy go o wiele mniej.

Autor jest przekonany, że drzewa przetrwają zmiany klimatu, jeśli tylko człowiek powstrzyma się przed nieprzemyślaną i niemądrą ingerencją. Wohlleben pragnie uzmysłowić ludziom, że to, iż podczas gorącego i suchego lata drzewa są w złej kondycji, nie jest wyłącznie kwestią klimatu – winne są działania ludzi. Krytykuje też politykę goniącą za zyskiem i klasyczną gospodarkę leśną, które są sprzeczne z mądrością natury. Według autora zarówno w leśnictwie, jak i polityce musi dojść do władzy nowa generacja, prezentująca nowe myślenie.

Taką książkę napisać mógł jednie ktoś, kto naprawdę zna las. Peter Wohlleben przepracował dwadzieścia trzy lata w krajowym zarządzie lasów w Nadrenii-Palatynacie, a od 2006 roku gospodarzy na wielkim terenie leśnym w górach Eifel, gdzie realizuje swoją wizję powtórnego zalesiania pierwotnego. Czytelnikom zaś otwiera oczy i skłania do przemyśleń na tematy, które na co dzień być może wcale nie przyszłyby im do głowy.

Ludwig Buchverlag

Peter Wohlleben
Der lange Atem der Bäume
Ludwig Buchverlag, Kiel, 2021
ISBN: 978-3-453-28094-6
256 stron

Recenzje w niemieckich mediach:
RBB
Buchjournal
Focus
Deutschlandfunk Kultur