Krisztina Slachta poleca
Was, wenn wir einfach die Welt retten?

Was, wenn wir einfach die Welt retten? © Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2021 Nowa książka Franka Schätzinga nie jest wprawdzie powieścią, tym niemniej jest to thriller: w sposób budzący grozę ukazuje naszą teraźniejszość i całkiem już nieźle przewidywalną przyszłość. Już dziś wiadomo, że nie uda się nam odwrócić globalnego kryzysu klimatycznego, który wywołało spowodowane przez ludzi zanieczyszczenie środowiska. To przez nasze istnienie, przez nadmierną eksploatację zasobów planety, parcie do ciągłego wzrostu gospodarczego i poprzez zglobalizowane sieci społeczeństwa konsumpcyjnego zagrażamy ekosystemowi Ziemi – ale z pewnością również biologicznym podstawom naszej własnej egzystencji.

Schätzing gromadzi w swojej książce ogromne ilości faktów i przydatnych informacji, pomagając przy tym odnaleźć się w systemie skomplikowanych zależności: przeprowadza czytelnika przez wszystkie aspekty kryzysu klimatycznego i oferuje konkretne propozycje zmian i rozwiązania problemów. Jego dzieło emanuje nadzieją: innowacje techniczne i przejście na czyste, neutralne źródła energii – nawet w toku rewolucji energetyczno-technologicznej – stanowić mają kompleksowe rozwiązanie narastających problemów ostatnich lat. Bez świadomego i bazującego na społecznym porozumieniu ograniczenia obecnej konsumpcji i obniżenia poziomu wymagań nie będziemy w stanie opanować następstw zaostrzającego się w dobie kryzysu klimatycznego globalnego splotu problemów, ani na dłuższą metę zapewnić przetrwanie ekosystemu – podstawy egzystencji całej ludzkości.

Kiepenheuer & Witsch

Frank Schätzing
Was, wenn wir einfach die Welt retten?
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2021
ISBN: 978-3-46200201-0
335 stron

Audiobook dostępny wr Onleihe Goethe-Institut
Fragment książki i recenzje

Recenzje w niemieckich mediach:
Deutschlandfunk Kultur
Bücher.de