Na skróty:

Przejdź bezpośrednio do treści (Alt 1)Przejdź bezpośrednio do podmenu (Alt 3)Przejdź bezpośrednio do menu głownego (Alt 2)
Projekty Goethe-Institut z okazji niemieckiej prezydencji w Radzie UEIlustracja (fragment): Tobias Schrank

UE 2020: Goethe-Institut dla Europy

Niemiecka prezydencja w Radzie UE zakończyła się 31 grudnia 2020 roku. Przez sześć miesięcy zadawaliśmy sobie pytanie: co definiuje Europę i jak chcemy w niej żyć w przyszłości? Wielu wydarzeniom, które wzmocniły europejską opinię publiczną, zwłaszcza w czasach pandemii, towarzyszyły debaty na temat wpływu sztucznej inteligencji, rozwoju neutralnych dla klimatu koncepcji podróżowania, efektownych instalacji w przestrzeni publicznej czy międzypokoleniowych dyskusji o Europie.

Projekty „Europejska kuchnia”, „Opowiedz mi o Europie”, „Znikający mur”, „#oekoropa” i „Generacja A = Algorytm” były częścią oficjalnego programu kulturalnego niemieckiego rządu federalnego z okazji prezydencji w Radzie UE w 2020 roku. Również Goethe-Institut był zaangażowany w realizację partycypacyjnego dzieła „Earth Speakr” Olafura Eliassona.


Aktualności

Filmstill EU2020 © Goethe-Institut

Finisz projektów EU2020 zrealizowanych przez Goethe-Institut

31 grudnia 2020 zakończyła się niemiecka prezydencja w Radzie UE. Nasz film pozwala spojrzeć wstecz na sześć miesięcy, podczas których zrealizowaliśmy wiele rozmaitych projektów w całej Europie. Ich celem było pokazanie poczucia wspólnoty a zarazem różnorodności europejskiej.


Opowiedz mi o Europie



Przegląd projektów

Logo des Projekts Europaküche Illustration: © Daniela Burger

Kuchnia Europy
Gośćinność jako naczelna zasada Europy

Co się stanie, gdy zaprosimy nieznajomych do naszego stołu? Od sierpnia do grudnia 2020 r. dziesięcioro artystów spotka się ponad granicami z innymi ludźmi w dziesięciu europejskich miastach, aby przemyśleć na nowo sens istnienia zjednoczonej Europy. Co może być lepsze od stołu kuchennego na inicjację takiej dyskusji?

Kuchnia Europy Wrocław .

Kuchnia Europy Wrocław

Do projektu "Kuchnia Europy Wrocław" zaprosiliśmy mieszkańców Polski, by podzielili się swymi wyobrażeniami o Europie poprzez skojarzenia z przyprawami i smakami. Jaki smak ma dla nich Europa? I czego by dodali? Publikujemy odpowiedzi, które tworzą punkt wyjścia dla krótkich esejów Priyi Basil i Matta Aufderhorsta oraz prac piątki artystów ceramików z Wrocławia: Katarzyny Koczyńskiej-Kielan, Magdaleny Maros, Katarzyny Mazurek, Alicji Patanowskiej i Davida Żyndy. 

#oekoropa: Europaweiter Jugendwettbewerb zu nachhaltigem Reisen © Goethe-Institut

#oekoropa
Przyjaźni klimatowi dzięki Europie? Oczywiście, że to możliwe!

Organizując młodzieżowy konkurs cyfrowy #oekoropa, Goethe-Institut pokazuje, że podróż jest możliwa także w tych czasach – w perspektywie urzeczywistnienia tego konceptu. Uczniowie w wieku od 16 do 19 lat oraz nauczyciele ze wszystkich państw członkowskich UE są zaproszeni do prezentacji swoich innowacyjnych koncepcji podczas neutralnej dla klimatu podróży przez Europę.

Logo des Projekts Generation A=Algorithmus Illustration: © Tobias Schrank

Generation A
Przyszłość sztucznej inteligencji

Big data, algorytmy lub głębokie uczenie: sztuczna inteligencja (AI) zmienia nasze życie i od dawna jest obecna w życiu codziennym. Jaki potencjał ma AI i jak możemy ją bezpiecznie zintegrować z przyszłymi społeczeństwami? Odpowiedzią na te pytania jest projekt Generation A = Algorithmus obejmujący różne formy. Przykładem jest prezentowana w każdą środę seria COUCH LESSONS, która umożliwia wgląd w różne obszary sztucznej inteligencji.

Verschwindende Wand Foto (Ausschnitt): © Natalia Cheban

Znikający mur
Europejska różnorodność

Interaktywna instalacja ścienna „Znikający mur” prezentuje cytaty z europejskiej kultury wysokiej i popkultury oraz czyni namacalną różnorodność Europy. Już w lecie poruszające instalacje można będzie oglądać w dziesięciu krajach europejskich.

Powyższe pięć projektów realizowanych w ramach strategii EU 2020 przez Goethe-Institut jest finansowanych ze specjalnych funduszy Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z okazji niemieckiej prezydencji w Radzie UE 2020.
Hellgrünes Logo des Goethe-Instituts auf weißem Grund Logo EU 2020

Das Logo des Projekts Earth Speakr © Olafur Eliasson

Earth Speakr
Partycypacyjne, ogólnoeuropejskie dzieło

Earth Speakr to dzieło Olafura Eliassona, tworzone przy udziale jego pracowni, dzieci i młodzieży, a także twórczych partnerów, naukowców i ekspertów. Projekt, w którym uczestniczą młodzi ludzie z całej UE, potrwa od 1 lipca do końca br. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Goethe-Institut jest finansowane przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych z okazji niemieckiej prezydencji w Radzie UE 2020.

Oprócz tych inicjatyw Goethe-Institut realizuje także inne duże projekty dotyczące Europy w ramach strategii EU 2020. Należą do nich między innymi festiwal „Freiraum” i cykl konferencji na temat wielojęzyczności w Europie.

Freiraum © Goethe-Institut

Freiraum
O stanie wolności w Europie

„Freiraum” to projekt filii Goethe-Institut w Europie realizowany we współpracy z 53 podmiotami z dziedziny kultury, nauki i społeczeństwa obywatelskiego. Do marca 2019 r. około 40 miast europejskich odpowie na pytanie: czym jest dziś wolność w Europie? Gdzie jest zagrożona? Jak ją umacniamy?

Konferenzserie "Mehrsprachigkeit in Europa" Foto (Ausschnitt): Eric Berghen

Językowa różnorodność w Europie – cykl konferencyjny
Językowa różnorodność w Europie

Jaką rolę odgrywa wielojęzyczność w Europie? Na to pytanie będą starali się odpowiedzieć uczestnicy cyklu konferencyjnego organizowanego przez Europanetzwerk Deutsch z okazji niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Konferencja rozpocznie się w dniach 8–9 października w Berlinie, a następnie znajdzie odbicie w innych wydarzeniach odbywających się w 2021 r. w dwóch pozostałych państwach trójki, tj. Portugalii i Słowenii.

Eurostorie. Europejskie historie Ilustracja: Tobias Schrank © Goethe-Institut

Eurostorie. Europejskie historie

Cukier w kostkach, spółdzielnie czy widokówki – wiele znanych przedmiotów i idei rozwinęło się w Europie i rozprzestrzeniło dzięki współpracy różnych krajów.
Zebraliśmy te historie, by opowiedzieć o europejskich wynalazkach – tych materialnych i abstrakcyjnych.