• Raport Komisji do spraw Wywiadu Senatu Stanów Zjednoczonych odnośnie do aresztowań i tortur dokonanych przez CIA © Goethe-Institut Tallinn, Foto: Karel Koplimets
    Raport Komisji do spraw Wywiadu Senatu Stanów Zjednoczonych odnośnie do aresztowań i tortur dokonanych przez CIA
  • Raport Komisji do spraw Wywiadu Senatu Stanów Zjednoczonych odnośnie do aresztowań i tortur dokonanych przez CIA © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe
    Raport Komisji do spraw Wywiadu Senatu Stanów Zjednoczonych odnośnie do aresztowań i tortur dokonanych przez CIA

Raport Komisji do spraw Wywiadu Senatu Stanów Zjednoczonych odnośnie do aresztowań i tortur dokonanych przez CIA


2014

Liczący 6000 stron raport, wyszczególnia działania przedstawicieli Centralnej Agencji Wywiadowczej (Central Intelligence Agency – CIA) oraz przestawia wyniki analizy Programu Zatrzymań i Przesłuchań. Osiem miesięcy po głosowaniu nad upublicznieniem części raportu (9 grudnia 2014 r.), komisja opublikowała 525-stronicowy fragment, na który składały się główne wnioski oraz streszczenie pełnej treści dokumentu. Przygotowanie sprawozdania zajęło pięć lat i kosztowało obywateli 40 milionów dolarów. Z jego pozostałej części do dziś nie zdjęto klauzuli tajności.
Raport szczegółowo opisuje podejmowane przez przedstawicieli CIA działania, wśród których wskazuje się na torturowanie więźniów, dostarczanie środkom masowego przekazu fałszywych i wprowadzających w błąd informacji na temat utajnionych programów CIA, utrudnianie sprawowania rządowego nadzoru nad działaniem służb oraz uciszanie krytyki wewnętrznej. Zarzucano również niewłaściwą koordynację całego programu. Ponadto w sprawozdaniu ujawniono nazwiska zatrzymanych, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. W dokumencie przedstawiono też większą liczbę zatrzymanych, poddawanych surowemu traktowaniu, niż to ujawniono wcześniej. Ze sprawozdania dowiadujemy się także, że stosowano znacznie większą ilość form tortur niż podawano oficjalnie. Z konkluzji raportu wynika, że torturowanie więźniów nie przyczyniło się do pozyskania wartościowych informacji wywiadowczych. (źródło)

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, w wywiadzie telewizyjnym udzielonym 26 stycznia 2017 r. stacji „ABC News“ powiedział, że jego zdaniem waterboarding (tortura polegająca na wywołaniu wrażenia tonięcia i duszenia się u ofiary) jest skuteczny, oświadczając, że „ogień należy zwalczać ogniem“.