• Bańka filtrująca - instalacja (KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe) © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe
  Bańka filtrująca (KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe)
 • Bańka filtrująca - instalacja (KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe) © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe
  Bańka filtrująca (KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe)
 • Bańka filtrująca - instalacja (KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe) © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe
  Bańka filtrująca (KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe)
 • Bańka filtrująca - instalacja (KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe) © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe
  Bańka filtrująca (KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe)
 • Bańka filtrująca - instalacja (KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe) © Goethe-Institut Tallinn, Foto: Karel Koplimets
  Bańka filtrująca (KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe)

Bańka filtrująca


instalacja oparta na sieci internetowej
2015–17

Ludzka wiedza determinuje nasze zachowanie i działanie. Skąd jednak ją czerpiemy? Świat cyfrowy, którego doświadczamy, został dla każdego z nas skrojony na miarę, nie dając przy tym możliwości wpływania na zasady, według których działają filtry informacji. Lokalizacja, historia przeglądarki internetowej oraz profile użytkowników określają treść dostarczaną odbiorcy w Internecie. Gdzie przebiega cienka granica chroniąca nas przed cenzurą
i manipulacją?

Dzięki uprzejmości: Karlsruhe Institute of Technology, KRYPTOLOGIKUM

KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe
Kompetenzzentrum für angewandte Sicherheitstechnologie (KASTEL) [Centrum Kompetencji dla Stosowanej Technologii Bezpieczeństwa] jest jedną z trzech niemieckich instytucji zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym. Powołana została w marcu 2011 r. przez niemieckie federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych. Pod hasłem: „Pojąć bezpieczeństwo w dzisiejszym świecie połączeń“ KASTEL skupia się na wyzwaniach informatycznych, jakie rodzi wzrost liczby wzajemnych połączeń pomiędzy pojedynczymi, pozostającymi dotychczas w izolacji systemami. KASTEL działa w KIT – Karlsruher Institut für Technologie [Instytut Technologiczny w Karlsruhe].
Zespół KASTEL-u, kierowany przez prof. Jörna Müllera-Quade’a, przygotował na wystawę „Globalna kontrola i cenzura“ pięć instalacji stanowiących komentarz do technologicznych aspektów inwigilacji i cenzury.

Jörn Müller-Quade, Matthias Nagel, Ferdinand Sauer