• Widzieć i być widzianym - instalacja (KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe) © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe
    Widzieć i być widzianym (KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe)
  • Widzieć i być widzianym - instalacja (KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe) © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Foto: Anatole Serexhe
    Widzieć i być widzianym (KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe)

Widzieć i być widzianym


instalacja multimedialna
2015–17

Kamery monitoringu są dziś wszędzie: w supermarketach, w środkach transportu publicznego czy na stacjach benzynowych. Poruszanie się w przestrzeni publicznej tak, by nie zarejestrowała nas żadna kamera, jest praktycznie niemożliwe. Każdy jednak może mieć dostęp do większości filmujących nas urządzeń. Instalacja daje odwiedzającym sposobność do wcielenia się w rolę podglądacza lub przedmiotu obserwacji.

Dzięki uprzejmości: Karlsruhe Institute of Technology, KRYPTOLOGIKUM

KIT – KASTEL we współpracy z ZKM | Karlsruhe

Kompetenzzentrum für angewandte Sicherheitstechnologie (KASTEL) [Centrum Kompetencji dla Stosowanej Technologii Bezpieczeństwa] jest jedną z trzech niemieckich instytucji zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym. Powołana została w marcu 2011 r. przez niemieckie federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych. Pod hasłem: „Pojąć bezpieczeństwo w dzisiejszym świecie połączeń“ KASTEL skupia się na wyzwaniach informatycznych, jakie rodzi wzrost liczby wzajemnych połączeń pomiędzy pojedynczymi, pozostającymi dotychczas w izolacji systemami. KASTEL działa w KIT – Karlsruher Institut für Technologie [Instytut Technologiczny w Karlsruhe].
Zespół KASTEL-u, kierowany przez prof. Jörna Müllera-Quade’a, przygotował na wystawę „Globalna kontrola i cenzura“ pięć instalacji stanowiących komentarz do technologicznych aspektów inwigilacji i cenzury.