Przemowa Williama Binney’a © ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe

Wystąpienie otwierające wystawę


wideodokumentacja
2015

William Binney
do roku 2001 dyrektor techniczny NSA (Narodowej Agencji Bezpieczeństwa) Stanów Zjednoczonych

Wystąpienie Williama Binney’a otwierające wystawę „Global Control and Censorship“ w ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe, 3 października 2015 r.