Tłumacz:
Ryszard Wojnakowski

Ryszard Wojnakowski (ur. 1956) – polski tłumacz literatury niemieckojęzycznej. Studiował filologię germańską i skandynawską na UJ. W latach 1983-1993 redaktor w Wydawnictwie Literackim, od 1993 zajmuje się wyłącznie przekładem literackim i wydawaniem książek. Od debiutu książkowego w 1981 r. przełożył ponad 100 książek, kilka sztuk teatralnych, libretto operetki. W 2000 r. zainicjował ukazującą się nadal - do dziś 9 tomów - serię współczesnej poezji austriackiej „Śpiewać to być”. Uhonorowany licznymi nagrodami, w tym Nagrodą im. Karla Dedeciusa (2009). Mieszka w Krakowie.