O Nancy Hünger

Nancy Hünger © Felix Wilhelm Nancy Hünger, ur. 1981 w Weimarze, mieszka w Erfurcie. Jej teksty, poetyckie i prozatorskie, „utkane są z dźwięków i powietrza” (Gisela Kraft); są to teksty otwarte o delikatnej konstrukcji, za ich sprawą końcówki nerwowe czytelnika rozbłyskują bengalskim ogniem. Pełno w nich poranionych hipopotamów, ospałych psów obronnych i źle opierzonych ptaków wzlatujących ku „terkocącym burzowym chmurom”. Zapachy stają się tu pułapkami, a pośród cieni zalegających korytarz rozbłyskują straszliwe baśnie. Hünger pisze o motorowerach zatopionych w stawie przeciwpożarowym, lasach bez wilków i o drzewach zakotwiczających oko, zanim odpłynie. Jej język jest sugestywny i pełen poetyckiego blasku, roi się w nim od zaskakujących zestawień, takich jak „Augenmobil“ (okomobil) czy „Freischwimmerlachen“ (wydrwić kartę pływacką); wybiegający z lasu dzik zmienia się w „pocisk ciemności”. Teksty Hünger „wydobywają lata z ziemi“, serce jest w nich blisko gardła, a oddech unosi się ku szczytom.
 
Dzieła:
Aus blassen Fasern Wirklichkeit. [Rzeczywistość z bladych włókien] Gedichte. Edition Azur (Glaux-Verlag), Jena 2006.
Deshalb die Vögel. Instabile Texte. [Dlatego ptaki. Teksty niestabilne] Gedichte. Edition Azur (Glaux-Verlag), Dresden 2009.
Aus einem erfundenen Land. [Z wymyślonego kraju] (nośnik dzwiękowy) Edition Azur (Glaux-Verlag), Dresden 2009.
Halt dich fern. [Trzymaj się z daleka] Edition Azur, Dresden 2012.
Wir sind golden, wir sind aus Blut. Ein Familienalbum. [Jesteśmy złoci, jesteśmy z krwi. Album rodzinny] Edition Azur, Dresden 2014.