Tłumacz:
Tomasz Ososiński

Tomasz Ososiński Tomasz Ososiński | fot. ze zbiorów prywatnych Tomasz Ososiński, ur. 1975, germanista i filolog klasyczny, kierownik Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej oraz adiunkt w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie. Zajmuje się historią literatury niemieckiego romantyzmu oraz inkunabulistyką. Autor przekładów z literatury łacińskiej i niemieckiej.
Rozmowa z Tomaszem Ososińskim