Justyna Bargielska

Inna róża

Urodziłam niesamowicie piękną córkę, jej zęby,
jej włosy są jak z Pieśni nad Pieśniami. I sama
poczułam się piękna, dziękuję. Ale ona
to zupełnie inne piękno,
to jest piękno, które chcę chronić.
Gdybym miała jakieś swoje piękno, wstydziłabym się go,
zresztą pewnie mam jakieś piękno, faceci
nie lataliby tak za mną, gdybym go nie miała,
ale nie lubię swojego piękna, bo faceci
latają za nim. Piękno mojej córki
to co innego. Piękno mojej córki, tak uważam,
jest jedyną nadzieją
tego świata.
 

Andere Rose

Ich habe eine unheimlich schöne Tochter geboren, ihre Zähne,
ihre Haare sind wie aus dem Hohelied der Liebe. Und ich selbst
fühle mich seitdem schön, danke. Aber sie,
das ist eine ganz andere Schönheit,
eine Schönheit, die ich schützen möchte.
Hätte ich selbst eine Schönheit, würde ich mich für sie schämen,
übrigens habe ich wohl eine Schönheit, die Typen
ständen nicht auf mich, wenn ich sie nicht hätte,
aber ich mag meine Schönheit nicht, weil die Typen
auf sie stehen. Die Schönheit meiner Tochter
ist etwas anderes. Die Schönheit meiner Tochter, finde ich,
ist die einzige Hoffnung
dieser Welt.