Tłumacze wierszy
Jacka Podsiadły

Karolina Golimowska
pochodzi z Warszawy. Filolog, autorka i tłumaczka języków angielskiego i niemieckiego, obroniła doktorat ze współczesnej literatury amerykańskiej. Publikowała m.in. w Chimerze, kwartalniku literackim Wyspa, Gazecie Wyborczej, polsko-niemieckim magazynie Dialog, The European i prasie naukowej. Laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2014 w kategorii prasa. Mieszka w Berlinie.

http://www.karolina-golimowska.com/
 

Alexander Gumz
ur. 1974 r. w Berlinie, gdzie mieszka. Współtwórca i organizator programu wydarzeń literackich stowarzyszenia „Textonlabel KOOK”, współpracuje także z festiwalem poezji w Berlinie (poesiefestival berlin). Przekłady poetyckie z języków angielskiego, duńskiego oraz polskiego jego autorstwa publikowane były w czasopismach literackich i antologiach. Jego pierwszy tomik poetycki ausrücken mit modellen ukazał się w 2011 r. nakładem wydawnictwa kookbooks. W 2013 r. przez wydawnictwo SuKuLTur wydany został tomik 45sec, z wierszami do zdjęć Michaela Mießa. Laureat nagrody literackiej Wiener Werkstattpreis für Lyrik 2002, a także nagrody Clemens-Brentano-Preis miasta Heidelberg w 2012 r.

http://kookverein.de
http://poesiefestival.org