Daniela Seel

SAGA (część 3)

Gudridur Thorbjarnardottir, wnuczka brytyjskiego niewolnika, około roku 1000 popłynęła z Norwegii do Islandii, Grenlandii, Winlandii, Grenlandii, Norwegii, Islandii, Rzymu, Islandii.
 
 
Wszędzie odwiedzała ludzkie osiedla i urodziła pierwsze europejskie dziecko na amerykańskiej ziemi, Snorriego Thorfinnsona.
 
 
Dopłynęła dalej niż Leifur Eriksson, który przez pewien czas był jej szwagrem.
 
 
Ale niewiele dalej niż 500 lat później Enrique Melaka, malajski niewolnik i tłumacz we flocie Magellana.
 
 
Nie da się przeżyć bez żeglugi.
 
 
Nie da się żeglować bez przemiany ciał w pracę, w towary, w milczenie, w misję, w kapitał.

SAGA (Teil 3)

Gudridur Thorbjarnardottir, Enkelin eines britischen Sklaven, reiste um das Jahr 1000 von Norwegen nach Island, Grönland, Vinland, Grönland, Norwegen, Island, Rom, Island.
 
 
Wo sie überall auf menschliche Siedlungen traf und das erste europäische Kind auf amerikanischer Erde gebar, Snorri Thorfinnson.
 
 
Das ist weiter als Leifur Eriksson, der eine Zeitlang ihr Schwager war.
 
 
Aber kaum weiter als 500 Jahre später Enrique Melaka, malaiischer Sklave und Übersetzer in der Flotte Magellans.
 
 
Kein Überleben ohne Schifffahrt.
 
 
Keine Schifffahrt ohne Umsatz von Körpern in Arbeit, Ware, Schweigen, Mission, Kapital.