Daniela Seel

SAGA (część 4)

W botanice mech nazywany jest również gatunkiem pionierskim.
 
 
Botanicy twierdzą, że po stu latach gatunki te mogą rosnąć na świeżej lawie.
 
 
Nie ma życia tam, gdzie woda nie może płynąć, wsiąkać.
 
 
I po stu odrosnąć po zniszczeniu przez deptanie i wypasanie.
 
 
Tymczasem rozrzucony łubin z Alaski ma stworzyć osad na pustyniach opuszczonych przez człowieka, bydło, klimat.
 
 
Stopnie degradacji. Świadomość możliwości.
 
 
Odnajdywanie chwiejnej równowagi pomiędzy potrzebą a erozją.  
 
 
Gdzie coś za sprawą luki nabiera konturów.
 
 
Nie mówię tego w sensie metaforycznym.
 
 
Mam na myśli ten rodzaj fikcji, który powstaje z faktów.
 
 
Moje działanie przekształcone w selekcję.

SAGA (Teil 4)

Die Botanik nennt Moose auch Pionierpflanzen.
 
 
Sie sagt, Pioniere benötigen 100 Jahre, um auf frischer Lava zu wachsen.
 
 
Kein Lebensraum, wo Wasser nicht fließen, einsickern kann.
 
 
Und wieder 100 nach ihrer Entwurzelung durch Trampeln und Grasen.
 
 
Inzwischen sollen ausgebrachte Alaska-Lupinen Sedimente bilden auf von Mensch, Vieh, Klima hinterlassenen Wüsten.
 
 
Degradationsgrade. Möglichkeitssinn.
 
 
Im Ziehen von Bedürfnis und Erosion flüchtig Balancen finden.
 
 
Wo etwas durch Aussparung an Konturen gewinnt.
 
 
Ich meine das nicht als Metapher.
 
 
Ich meine die Art Fiktion, die aus Fakten entsteht.
 
 
Mein Handeln in Selektion überführt.