Michał Sobol opowiada

Michał Sobol Foto: Jakub Ociepa

Metody pracy

Kawa czy słońce – czy Pana wyobraźnia potrzebuje stymulantów? Jeśli tak, to jakich?

Ciszy
 

Styl pracy artystycznej

Skreślić czy reperować – czy można uratować nieudany wers?

Reperować tak długo, aż ten nieudany stanie się najbardziej udany. Często jest bowiem tak, że wiersz ma swój czuły punkt, który objawia się właśnie jako nieudany wers, zakłócenie rytmu, składniowy lub znaczeniowy zgrzyt. Rozwiązanie tego węzła polega na tym, że autor zawiesza swoją aktywność i pozwala rozwijać logice samego wiersza. Takie rozdwojone wewnętrznie wiersze,  zawierające jakąś niezaplanowaną nadwyżkę sensu,  paradoksalnie, zachowują ogromną jedność i kondensację. Ich siła istnienia jest najwyższa.

Zawód: poeta

Nastrój czy dyscyplina – czy poeta potrzebuje stałych godzin pracy?

Nastrój, ale nastrój, który jest nasiloną do granic trzeźwością - dyscypliną trzeźwości w ściśle określonych godzinach.

Pisanie poezji jako styl życia

Gwizdy czy oklaski – czy czytelnik / krytyka ma znaczenie dla poety?

Wszystko ma  znaczenie.

Poezja jako sztuka

Obliczanie i układanie – co ma wspólnego wiersz z matematyką?

Częścią wspólną poezji i matematyki jest liczba, związana z poczuciem miary. A dokładnie, dwuznaczność liczby, której sens zawiera dwie przeciwstawne wizje świata: mistyczną (np. w pitagoreizmie i kabale) oraz naukową.