Rozmowy z tłumaczami
Hans-Peter Hoelscher-Obermaier

„Zawsze traktowałem przekład jako hobby, nigdy nie mogłem z niego żyć.“ 

Hans-Peter Hoelscher-Obermaier Hans-Peter Hoelscher-Obermaier | © Jan Zappner Jak został Pan tłumaczem?

Ponieważ zajmowałem się literaturą staropolską, pan Dedecius poprosił mnie o współpracę nad tomem literatury średniowiecznej i dzięki temu zostałem tłumaczem.

W którym tekście, tłumaczonym przez Pana z języka polskiego, najwyraźniej odczuwał Pan dystans kulturowy?

Różnice kulturowe zaobserwowałem zwłaszcza w eposie poetyckim Beniowski Juliusza Słowackiego z jego ukraińską egzotyką i barwnym staropolskim życiem szlachty.

Czy zdarzyło się Panu w trakcie pracy nad przekładem, że jakieś trudności językowe doprowadzały Pana na skraj rozpaczy?

Za największą trudność przy tłumaczeniu uważam adekwatne oddanie idiomów i fragmentów stylizowanych na cudzoziemskie.

Czy zgadza się pan z twierdzeniem, że przekłady klasyki literatury starzeją się, natomiast oryginalne utwory nie?

Również oryginały tekstów klasycznych starzeją się językowo, tylko czytelnik łatwiej akceptuje ich patynę niż w tłumaczeniach, które z natury rzeczy są przeważnie bardziej bezbarwne niż oryginał.

Wielu ludzi kojarzy zazwyczaj tłumacza z kimś, kto spędza całe dnie i noce przy biurku, w pokoju pełnym książek. Czy może pan nam zdradzić, jak wygląda pana dzień pracy?

Z powodu choroby oczu mogę tłumaczyć tylko rano przez kilka godzin.

Zadziwiające jest, że nie posługuje się pan komputerem i nie używa pan poczty elektronicznej. Dlaczego? Czy komputer nie ułatwiłby panu pracy, zarówno przy tłumaczeniu, jak i przy wyjaśnianiu wątpliwości?

Nie mogę pracować przy komputerze z powodu choroby oczu, ale właściwie go nie potrzebuję, gdyż przede wszystkim tłumaczę wiersze i długo głowię się nad poszczególnymi frazami.

Czy może Pan żyć z tłumaczenia?

Zawsze traktowałem przekład jako hobby, nigdy nie mogłem z niego żyć.

Najważniejsze przekłady:

  • Polnische Renaissance. Ein literarisches Lesebuch von Wacław Walecki. Übersetzt und nachgedichtet aus dem Polnischen und Lateinischen von Hans-Peter Hoelscher-Obermaier. Frankfurt am Main, 1996
  • Polnische Romantik. Ein literarisches Lesebuch von Hans-Peter Hoelscher- Obermaier. Frankfurt am Main, 1998
  • Polnischer Barock. Ein literarisches Lesebuch von Czesław Hernas. Frankfurt am Main, 1991
  • Juliusz Słowacki. Beniowski. Eine Versdichtung [Beniowski]. Frankfurt am Main, 1999
  • Natasza Goerke. Abschied vom Plasma (pol. Pożegnania plazmy). Hamburg, 2000