„KRANICHE / ŻURAWIE“
Program dla tłumaczy literatury


 

Żurawie © colourbox.de KRANICHE / ŻURAWIE to polsko-niemiecki program roboczy i studyjny dla trojga niemieckich tłumaczy literatury polskiej i trojga polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej.
Obejmuje on bilateralne seminarium wprowadzające na temat wydawnictw, rynku książki oraz form wspierania przekładów i tłumaczy w Polsce i w Niemczech, a ponadto zapoznanie się z ludźmi, instytucjami i działaniami w literackich metropoliach (Lipsku, Berlinie i Gdańsku), warsztaty translatorskie, wizyty w stoiskach polskich i niemieckich wydawnictw na Targach Książki w Lipsku i wreszcie udział w Gdańskich Spotkaniach Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu“. 
 
Program adresowany jest do tłumaczy literackich, stojących u progu kariery zawodowej. Jego celem jest podnoszenie kompetencji translatorskich i profesjonalizacja działań na rzecz popularyzacji literatury. Inicjatywa ta stanowi wkład do dialogu między Polską a Niemcami na niwie kultury.

Literarisches Colloquium Berlin

Lipskie Targi Książki

Odnalezione w tłumaczeniu. Gdańskie Spotkania Literackie

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku