Archiwum cyfrowe
Wratislavia Digitalis

Fragment pocztówki ze zbiorów Wratislavia Digitalis
© Archiwum Wratislavia Digitalis

Od stycznia 2016 Wrocław jako Europejska Stolica Kultury skupił na sobie uwagę europejskiej polityki kulturalnej, europejskiej opinii publicznej oraz mediów. Z okazji tego prestiżowego wydarzenia, instytucje kulturalne oraz naukowe z Niemiec, Polski i Słowacji połączyły się pod przewodnictwem Forum Cyfrowego Europy Środkowo-Wschodniej (DiFMOE), tworząc dla odbiorców zainteresowanych historią specjalną platformę cyfrową.

Platforma oferuje bezpłatny dostęp do źródeł pisanych i fotograficznych odzwierciedlających bogatą i różnorodną przeszłość Wrocławia. Stało się to możliwe dzięki digitalizacji ciekawego wyboru dokumentów pisanych i zdjęciowych powstałych bądź odnoszących się do Wrocławia, a pochodzących ze zbiorów Martin-Opitz-Bibliothek (Herne), Kulturwerk Schlesien (Würzburg) oraz Haus Schlesien (Königswinter). Na platformie udostępniono materiały z okresu od XVI do początku XX wieku.

Wśród wybranych tytułów, dokumentów oraz fotografii znalazły się głównie materiały wydrukowane we Wrocławiu. Odwiedzający platformę znajdą wśród nich: periodyki, przede wszystkim czasopisma, książki adresowe (najstarsze datowane są na rok 1832, najnowsze na rok 1926), roczniki wielu wrocławskich stowarzyszeń i towarzystw (w tym spis wykładów na Uniwersytecie Wrocławskim) oraz obszerny zasób wrocławskich roczników statystycznych, a także materiały monograficzne i wielotomowe. Zgromadzone materiały, na które składają się literatura naukowa, religijna i popularna od XVII po XX w., stanowią przekrój czasowy i tematyczny publikacji ukazujących się w dawnym Wrocławiu. Na szczególne zainteresowanie zasługuje duży wybór prac dotyczących historii miasta, jego architektury i życia codziennego mieszkańców, książki biograficzne o słynnych wrocławianach, przewodniki, poradniki (np. poradnik dot. wychowania stanu rycerskiego bądź poradnik życia mieszczańskiego na Śląsku). Uwagę osób lubiących kulinarne eksperymenty z pewnością przykuje wrocławska książka kucharska z pierwszej połowy XIX w. Warto też wymienić dwa zbiory specjalne: śląskie, wzgl. wrocławskie „Edykty i prawa” z licznymi cymeliami z XVI, XVII, XVIII i XIX wieku oraz historyczne „dokumenty dnia codziennego”, przede wszystkim dotyczące życia gospodarczego miasta. Zbiór około pięciuset zdigitalizowanych widokówek daje wyobrażenie o dawnym Wrocławiu – jego ulicach, placach, budynkach oraz mieszkańcach. Duża kolekcja starych planów miasta oraz map pozwala na lepsze przyporządkowanie tekstów i zdjęć do konkretnych miejsc dawnego Wrocławia.

Po Cassovia Digitalis, Riga Digitalis oraz Pilsna Digitalis projekt biblioteka cyfrowa Wratislavia Digitalis jest czwartym projektem dotyczącym Europejskiej Stolicy Kultury opracowanym przez stowarzyszenie Forum Cyfrowe Europa Środkowo-Wschodnia” (DiFMOE).
 

Informacje o instytucji koordynującej projekt:

Stowarzyszenie Cyfrowe Forum Europa Środkowo-Wschodnia z siedzibą w Monachium, które powstało w 2008 r., stawia sobie za cel digitalizację materiałów historycznych dotyczących wieloetnicznych i historycznych krajobrazów kulturowych Europy Wschodniej – przede wszystkim takich z (ówcześnie) większym udziałem ludności niemieckiej, wzgl. niemieckojęzycznej – oraz udostępnienia naukowcom i wszystkim zainteresowanym tym tematem. W tym celu DiFMOE prowadzi centralną platformę www.difmoe.eu oraz specjalne biblioteki cyfrowe poświęcone Europejskim Stolicom Kultury w Europie środkowo-wschodniej.