Program promocji przekładów

Goethe-Institut Übersetzungsförderung Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Program dotowania przekładów, realizowany przez Goethe-Institut pod hasłem „Przekłady niemieckich książek na języki obce“, polega na dofinansowaniu publikacji przekładów literatury niemieckiej w wydawnictwach zagranicznych. Program ten umożliwia czytelnikom, którzy nie znają języka niemieckiego, zapoznanie się z aktualnie wydawaną w Niemczech literaturą współczesną – beletrystyką, literaturą dziecięcą i młodzieżową, ważnymi pracami naukowymi oraz najciekawszymi pozycjami z dziedziny literatury faktu.

Program służy także realizacji polityki kulturalnej, a zarazem jest istotnym instrumentem niemieckiej polityki zagranicznej w sferze kultury i edukacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dotację Goethe-Institut zwraca wydawnictwu część kosztów przekładu. Przyznana kwota przekazywana jest po ukazaniu się obcojęzycznego wydania książki. Program nie przewiduje całkowitej refundacji kosztów przekładu ani finansowania druku i prac redakcyjnych.

W ciągu blisko 40 lat istnienia programu przyznano dotacje na publikację około 6.000 książek w 45 językach.

 1. Dotacją objęte są przekłady książek niemieckich autorów, które zostały opublikowane drukiem w jednym z wydawnictw na terenie niemieckiego obszaru językowego.
 2. Przekład musi zostać dokonany z oryginalnego tekstu niemieckiego.
 3. Uwzględniane będą tylko te projekty, które w chwili zawierania umowy o dotację nie zostały jeszcze oddane do druku.
 4. Zagraniczne wydawnictwo jest zobowiązane zamieścić w stopce redakcyjnej informację o dotowaniu przekładu przez Goethe-Institut i wydrukować logo Goethe-Institut. Jeśli powyższy warunek nie zostanie dotrzymany, Goethe-Institut zastrzega sobie prawo do niewypłacenia przyznanej dotacji.
 5. Przy ustalaniu kwoty dotacji będą brane pod uwagę tylko te honoraria, które zostaną wypłacone tłumaczowi najpóźniej w momencie ukazania się jego przekładu.
O dotację mogą ubiegać się wyłącznie wydawnictwa spoza Niemiec.Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Goethe-Institut, mający siedzibę w kraju gdzie znajduje się wydawnictwo. Wnioski o dotacje w Polsce prosimy składać w Goethe-Institut w Warszawie lub w Goethe-Institut w Krakowie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, Goethe-Institut rozpatrujący wniosek prześle swoją rekomendację do Centrali w Monachium, gdzie specjalna komisja ustali wysokość kwoty dotacji.

Komisja obraduje cztery razy do roku w następujących terminach:
 • początek lutego: beletrystyka, literatura dla dzieci i młodzieży
  termin składania wniosków: 15 grudnia
 • koniec kwietnia: literatura z wszystkich dziedzin
  termin składania wniosków: 15 grudnia (literatura naukowa*), 15 marca (pozostałe gatunki)
 • koniec lipca: beletrystyka, literatura dla dzieci i młodzieży
  termin składania wniosków: 15 czerwca
 • początek listopada: literatura z wszystkich dziedzin
  termin składania wniosków: 15 czerwca (literatura naukowa*), 15 września (pozostałe gatunki)

  * podjęcie decyzji o dofinansowaniu publikacji naukowych trwa dłużej w związku z koniecznością ich zaopiniowania przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (niemiecką organizację finansująca projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach naukowych).
   
Goethe-Institut przyjmuje wnioski od wydawnictw na bieżąco. Będą one każdorazowo rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu komisji.
Wraz z wnioskiem należy przesłać:
– umowę licencyjną,
– umowę z tłumaczem,
uzasadnienie projektu
– i informację o tłumaczu

Dzieła naukowe będą opiniowane dodatkowo przez Deutsche Forschungsgemeinschaft, dlatego proces decyzyjny będzie trwał w ich przypadku nieco dłużej.

Prosimy wydawnictwa o składanie wniosków o dotację w miarę możliwości niezwłocznie po zawarciu umowy licencyjnej i umowy z tłumaczem.