Wniosek

O dotację mogą ubiegać się wyłącznie wydawnictwa spoza Niemiec.Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Goethe-Institut, mający siedzibę w kraju gdzie znajduje się wydawnictwo. Wnioski o dotacje w Polsce prosimy składać w Goethe-Institut w Warszawie lub w Goethe-Institut w Krakowie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, Goethe-Institut rozpatrujący wniosek prześle swoją rekomendację do Centrali w Monachium, gdzie specjalna komisja ustali wysokość kwoty dotacji.

Komisja obraduje cztery razy do roku w następujących terminach:

 • początek lutego: beletrystyka, literatura dla dzieci i młodzieży
  termin składania wniosków: 15 grudnia
 • koniec kwietnia: literatura z wszystkich dziedzin
  termin składania wniosków: 15 grudnia (literatura naukowa*), 15 marca (pozostałe gatunki)
 • koniec lipca: beletrystyka, literatura dla dzieci i młodzieży
  termin składania wniosków: 15 czerwca
 • początek listopada: literatura z wszystkich dziedzin
  termin składania wniosków: 15 czerwca (literatura naukowa*), 15 września (pozostałe gatunki)

  * podjęcie decyzji o dofinansowaniu publikacji naukowych trwa dłużej w związku z koniecznością ich zaopiniowania przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (niemiecką organizację finansująca projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach naukowych).
   
Goethe-Institut przyjmuje wnioski od wydawnictw na bieżąco. Będą one każdorazowo rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu komisji.
Wraz z wnioskiem należy przesłać:
– umowę licencyjną,
– umowę z tłumaczem,
uzasadnienie projektu
– i informację o tłumaczu

Dzieła naukowe będą opiniowane dodatkowo przez Deutsche Forschungsgemeinschaft, dlatego proces decyzyjny będzie trwał w ich przypadku nieco dłużej.

Prosimy wydawnictwa o składanie wniosków o dotację w miarę możliwości niezwłocznie po zawarciu umowy licencyjnej i umowy z tłumaczem.