Warunki przyznania dotacji

  1. Dotacją objęte są przekłady książek niemieckich autorów, które zostały opublikowane drukiem w jednym z wydawnictw na terenie niemieckiego obszaru językowego.
  2. Przekład musi zostać dokonany z oryginalnego tekstu niemieckiego.
  3. Uwzględniane będą tylko te projekty, które w chwili zawierania umowy o dotację nie zostały jeszcze oddane do druku.
  4. Zagraniczne wydawnictwo jest zobowiązane zamieścić w stopce redakcyjnej informację o dotowaniu przekładu przez Goethe-Institut i wydrukować logo Goethe-Institut. Jeśli powyższy warunek nie zostanie dotrzymany, Goethe-Institut zastrzega sobie prawo do niewypłacenia przyznanej dotacji.
  5. Przy ustalaniu kwoty dotacji będą brane pod uwagę tylko te honoraria, które zostaną wypłacone tłumaczowi najpóźniej w momencie ukazania się jego przekładu.