Dyskusje o wolności
O projekcie

Dyskusje o wolnosci © Goethe-Institut

Czy wolność – jedna z podstawowych wartości naszej cywilizacji – jest zagrożona? Czym ona jest i jak jej bronić? To tematy dyskusji, które będą się toczyć w Goethe-Institut w Krakowie pod kierunkiem Jacka Żakowskiego. O wolności w mediach, wolności kobiet, wolności we wspólnej Europie i wolności w kulturze porozmawiają wybitni eksperci z Polski i Niemiec wraz z publicznością. To wyjątkowa okazja, by wyrobić sobie zdanie w istotnych dla współczesnego świata kwestiach.

Jesteśmy świadkami niepokojących zmian w Europie i na świecie. Narastający nacjonalizm i populizm oraz poczucie zagrożenia skłaniają do ponownego zdefiniowania najważniejszych wartości, a zwłaszcza tego, czym jest wolność.

Goethe-Institut jest instytucją zaangażowaną w sprawy Europy. W naszym rozumieniu „europejskość” polega na wspólnej kulturze, która opiera się na międzykulturowej różnorodności i autonomii, promuje otwartość i wzajemny szacunek. Nikogo nie wyklucza. Myśląc o misji europejskiej, posługujemy się wielkimi pojęciami, takimi jak integracja, otwartość, różnorodność, tolerancja, wolność. W obliczu aktualnych nastrojów społecznych słowa te stają się powoli pustymi sloganami.

Nie chcemy być bierni wobec debat toczących się zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Zamierzamy stworzyć przestrzeń do dyskusji o wartościach, na których powinno się opierać nasze życie. Rozpoczynamy więc cykl spotkań, podczas których – w różnych kontekstach – będziemy rozmawiać o wolności.

Będziemy dyskutować o wolności w mediach, wolności kobiet, wolności w ramach Wspólnoty Europejskiej i wolności w kulturze. Wszystkie rozmowy poprowadzi dziennikarz Jacek Żakowski, dzięki czemu zachowamy spójność spotkań. Do każdej dysputy zapraszamy dwóch rozmówców – jednego gościa z Polski i jednego z Niemiec – specjalizujących się w danej tematyce. Poszerzymy przez to perspektywę debaty o wzajemne doświadczenia, otworzymy się na nowe poglądy i zapoznamy z najnowszymi prognozami.

Uzupełnieniem debat będą publikowane na stronie www.goethe.de/polen artykuły i eseje, rzucające nowe światło na interesujące nas tematy. Mamy nadzieję, że nasz projekt stanie się ważnym głosem w dyskusji na temat wolności i związanych z nią wyzwań we współczesnym świecie.