Przeskalowanie
Ekonomia 2099

Mapa

Obserwując gospodarkę od strony makroekonomii widać, że machina gospodarcza zaczyna się sama w sobie zamykać.  

Dzieje się tak w wyniku postępującej automatyzacji – maszyny zastępują ludzką pracę, a dotychczasowi pracownicy tracą źródło dochodu. Udział płacy w PKB maleje, bo kapitał sam siebie reprodukuje. Zaczyna się bogacić jedynie przysłowiowy 1% społeczeństwa.
 
Jeśli większość ludzi nie będzie zarabiać, to możemy dojść do absurdalnej sytuacji, w której nikt nie będzie już konsumował, bo nie będzie konsumentów – ten pozostały 1% nie skonsumuje wszystkiego. To byłby kryzys kapitalizmu. Tylko czy ostateczny, tak jak to opisywali Marks z Enegelsem? Czy po tym kryzysie system się odrodzi?
 
Możliwych scenariuszy jest dużo. Na pewno bzdurą są wizje reindustrializacji - nie będzie powrotu do przemysłu w takim sensie, w jakim go dotychczas rozumieliśmy.  Można spekulować, czy nie będziemy tworzyć jakichś mikrofabryczek wykorzystujących technologie 3D lub wytwarzających energię. Ale do wytwarzania dużej ilości dóbr na skalę masową nie wrócimy. 
 

Future Perfect

A prawdziwa przyszłość zaczyna się już dziś. Inspiracje, jak można ją kształtować, żeby żyło nam się lepiej, znajdziecie na:


>> Future Perfect - historie o tym, jak można tworzyć przyszłość