Hybrydyzacja przestrzeni
Mobilność 2099

Przestrzen

​To co się teraz dzieje, jest redefinicją przestrzeni działania różnych podmiotów. 

Dziś nie definiujemy się tylko z miejscem, w którym mieszkamy. Możemy mieszkać w jednym mieście, a pracować w zupełnie innym. W sensie przestrzeni społecznej, to te obydwa miasta są dla nas pewną całością. Geograficznie są one od siebie oddalone, ale ta odległość zaczęła być dla wielu ludzi bez znaczenia. Kiedyś przestrzeń była konieczna do działania zbiorowego, ale dziś i w tym kontekście odgrywa coraz mniejszą rolę. Dzięki temu, że wprowadziliśmy urządzenia cyfrowe, zaczęliśmy koordynować działania poprzez informacje, a nie bezpośrednie odniesienia przestrzenne. Powstaje tak zwana przestrzeń hybrydowa, wielowymiarowa.
 
Pojawiają się różne formy hybrydowości. Facebook czy Google działają jak państwo. Mimo, że są agregatami kapitalistycznymi, to poprzez usługi, które świadczą, mają wpływ na debatę publiczną. Kompetencje się przesuwają. Również globalne organizacje społeczne jak Green Peace, też działają z logiką państwa wchodząc w debatę publiczną i relacje z innymi państwami. Nawet wojna ma charakter hybrydowy. W tym kontekście rodzi się pytanie, jak skonstruować takie systemy reprezentacji politycznej, które odnosiłby się do nowych form przestrzeni hybrydowych.
 
W konstruowaniu wspólnotowości wciąż jednak dominuje bliskość fizyczna. Właśnie stąd pochodzi trend odradzania się na przykład wspólnot osiedlowych. Spotkanie ciągle jest podstawową funkcją antropologiczną. Przemieszczamy się po to, by się spotkać. Spotkanie jest najefektywniejszym sposobem wytwarzania wartości od estetycznych po ekonomiczne. Zmieniają się jednak koordynaty. Kiedyś decydowała przestrzeń. W tej chwili decyduje informacja.  Z tego wynikają zmiany na przykład w miastach – zmieniają się ich funkcje, nawet funkcje poszczególnych miejsc, jak choćby krakowskiego rynku. 

Future Perfect

A prawdziwa przyszłość zaczyna się już dziś. Inspiracje, jak można ją kształtować, żeby żyło nam się lepiej, znajdziecie na:


>> Future Perfect - historie o tym, jak można tworzyć przyszłość