Szansa dla mężczyzn
Społeczeństwo 2099

​Dla mnie wizją przyszłości jest dokończenie procesu pełnej emancypacji w polityce, czyli zniesienie najtwardszej bariery – podziału na kobiety i mężczyzn. 

Mam tu na myśli przemiany związane z rozumieniem podmiotowości, roli jednostki. Strukturalnie panuje podział na funkcje, ale zanikają różnice leżące u podstaw tego podziału. Obecnie to kobiety są lepiej wykształcone, to one chętniej i lepiej się uczą niż mężczyźni. Ten trend widoczny jest w polskim systemie edukacyjnym od około 10 lat. Za 20 lat przewaga kobiet z doktoratami zamieni się w przewagę kobiet z profesurami. Czyli za 30 lat odwrócą się proporcje i nastąpi radykalna zmiana społeczna. To nie znaczy, że świat będzie lepszy. Ale będzie inny, bo edukacyjna przewaga kobiet przełoży się na inne definiowanie priorytetów.

Future Perfect

A prawdziwa przyszłość zaczyna się już dziś. Inspiracje, jak można ją kształtować, żeby żyło nam się lepiej, znajdziecie na:


>> Future Perfect - historie o tym, jak można tworzyć przyszłość