Literackie inspiracje

Literatura to przekraczanie granic, inspirujące doświadczenie samorozwoju, pobudzanie wyobraźni i wywoływanie wątpliwości. To różne perspektywy, punkty widzenia, interpretacje świata przedstawionego i kreacje świata nieprzedstawionego. Każdy kontakt ze sztuką przynosi analogiczną inspirację. Ale to literatura jako fikcja pozwala zrozumieć świat i samego siebie.

Aktualności
Skrzypce © colourbox.de

Muzyczna randka na Walentynki

Z okazji tegorocznych Walentynek Klaudiusz Kaufmann oraz kwartet smyczkowy „Altra Volta” zaprezentowali  w bibliotece Goethe-Institut w Warszawie wiersze miłosne niemieckich poetów i myślicieli.Magazyn
Tematy

Propozycje