Program promocji przekładów

Goethe-Institut Übersetzungsförderung Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Program dotacji do przekładów

Program dotowania przekładów, realizowany przez Goethe-Institut pod hasłem „Przekłady niemieckich książek na języki obce“, polega na dofinansowaniu publikacji przekładów literatury niemieckiej w wydawnictwach zagranicznych. Program ten umożliwia czytelnikom, którzy nie znają języka niemieckiego, zapoznanie się z aktualnie wydawaną w Niemczech literaturą współczesną – beletrystyką, literaturą dziecięcą i młodzieżową, ważnymi pracami naukowymi oraz najciekawszymi pozycjami z dziedziny literatury faktu.

Program służy także realizacji polityki kulturalnej, a zarazem jest istotnym instrumentem niemieckiej polityki zagranicznej w sferze kultury i edukacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dotację Goethe-Institut zwraca wydawnictwu część kosztów przekładu. Przyznana kwota przekazywana jest po ukazaniu się obcojęzycznego wydania książki. Program nie przewiduje całkowitej refundacji kosztów przekładu ani finansowania druku i prac redakcyjnych.W ciągu blisko 40 lat istnienia programu przyznano dotacje na publikację około 6.000 książek w 45 językach.

Goethe-Institut w Państwa kraju zaopiniuje Państwa wniosek. Jeśli decyzja będzie pozytywna, wówczas prześle on swoją rekomendację do Centrali Goethe-Institut w Monachium. Tłumaczenia, które otrzymają wsparcie, wybierane są przez sześcioosobowe jury, w skład którego wchodzi dwóch krytyków literackich, jeden – zmieniający się co roku – pracownik działu Rights & Licensing jednego z wydawnictw oraz trzech pracowników Działu Literatury i Promocji Tłumaczeń Goethe-Institut.

Komisja obraduje cztery razy w roku w następujących terminach:
 • początek lutego: termin przyjmowania wniosków: od 1 listopada do 1 grudnia
 • koniec kwietnia: termin przyjmowania wniosków: od 1 lutego do 1 marca
 • koniec lipca: termin przyjmowania wniosków: od 1 maja do 1 czerwca
 • początek listopada: termin przyjmowania wniosków: od 15 sierpnia do 15 września

 1. Wnioskodawcą jest wydawnictwo: Wnioski o dotację mogą składać wyłącznie wydawnictwa spoza Niemiec.
   
 2. Dzieła opublikowane: Dotację mogą uzyskać przekłady książek niemieckich autorów, które zostały opublikowane  drukiem w jednym z wydawnictw niemieckiego obszaru językowego. 
   
 3. Tłumaczenie z oryginału: Przekład powinien być dokonany z niemieckiego oryginału.
   
 4. Termin ukazania się przekładu: Uwzględniane będą tylko takie projekty, które w momencie zawierania umowy o dotacji nie znalazły się jeszcze na etapie składania do druku.
   
 5. Dotacja do kosztów tłumaczenia: W przypadku przyznania dotacji Goethe-Institut sfinansuje po ukazaniu się przekładu część kosztów tłumaczenia. Nie przewiduje się refundacji pełnej kwoty kosztów tłumaczenia, ani też pokrycia kosztów licencji, druku lub redakcji.
   
 6. Wymienienie Goethe-Institut i przedruk logotypu: Wydawnictwo będące beneficjentem dotacji jest zobowiązane zamieścić w stopce redakcyjnej informację o dotowaniu przekładu przez Goethe-Institut wraz z logotypem Goethe-Institut. Jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony, dotacja nie zostanie wypłacona. 
 7. Honorarium tłumacza: W przypadku przyznania dotacji przy ustalaniu jej wysokości mogą być brane pod uwagę tylko takie honoraria, które zostaną wypłacone tłumaczowi najpóźniej z chwilą ukazania się przekładu. 
   
 8. Przekład jako e-book w Onleihe: Przekłady, które ukażą się także w formie e-booka, Goethe-Institut chciałby udostępnić swoim czytelnikom zarejestrowanym w bibliotece internetowej Onleihe. Wydawnictwo będące beneficjentem dotacji zobowiązuje się przekazać Goethe-Institut dotowany przekład w formacie epub.

Poniżej logotypy Goethe-Institut (w kolorach zielonym i czarnym) do wydrukowania w publikowanym przekładzie, który uzyskał dotację: