Wolne niedziele

Wolne niedziele 0 © Goethe-Institut

STRACH. Produkowany i reprodukowany przez polityków i media, strach staje się wszechobecny w debacie publicznej i coraz silniej wpływa na codzienne wybory jednostek. Skąd bierze się ten trend? Jakie są źródła strachu i na czym polega jego siła? W wolne niedziele, czas tradycyjnie zarezerwowany na refleksję, zapraszamy do wspólnej debaty o tym, jak doświadczamy strachu i jak możemy te doświadczenia konstruktywnie wykorzystać. 
 

O projekcie

W świecie zbudowanym na konflikcie, w którym zamiast do porozumienia dąży się do polaryzacji coraz trudniej znaleźć nie tylko przestrzeń do swobodnej wymiany poglądów, opartej na akceptacji różnicy i podstawowym zainteresowaniu drugim człowiekiem: jego poglądami, przekonaniami i potrzebami. „Wolne niedziele” – wspólny projekt Goethe-Institut i Teatru Nowego Proxima – to cykl spotkań z wybitnymi polskimi i niemieckimi intelektualistami, w trakcie których przyglądać się będziemy kluczowym aspektom naszego życia społecznego i politycznego. Zależy nam na tym, aby „Wolne niedziele” były przestrzenią swobodnej i autentycznej wymiany myśli, miejscem konfrontacji poglądów i wzajemnej inspiracji. W trakcie „Wolnych niedziel” usiądziemy wszyscy razem przy jednym stole i zaczniemy rozmawiać. O kościele. O ekologii. O różnorodności. O ciele. Wszystkie te rozmowy łączyć będzie jeden naczelny temat: strach. Zastanawiać się będziemy nie tylko nad tym, czego się boimy, ale przede wszystkim zapytamy o to, kto, w jaki sposób i dlaczego kreuje się społeczne lęki. Próbując odpowiedzieć na pytania dotyczące narodzin strachu przyglądać się będziemy różnym sferom naszego życia: kulturze, polityce, mediom. Przyglądając się metodom wytwarzania i zarządzania strachem zastanawiać się będziemy nad tym, co możemy zrobić, żeby się nie bać.


Program

Konteksty

Strach a kościół
wywiad z Agatą Diduszko-Zyglewską

O tym dyskutowano - podsumowania