Doskonalenie zawodowe w Niemczech

Doskonalenie zawodowe w Niemczech Zdjęcie: Goethe-Institute in Deutschland

Oferta stypendialna dla nauczycieli języka niemieckiego na rok 2022

Szeroka oferta szkoleń obejmuje seminaria na temat realioznawstwa, metodyki-dydaktyki, doskonalenia zawodowego dla edukatorów (dla początkujących i zaawansowanych), kursy dla nauczycieli DL (formy mieszane: język plus metodyka-dydaktyka). Seminaria odbywają się stacjonarnie w wybranych instytutach na terenie Niemiec (często w formie hybrydowej)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2021. Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia przesłane elektronicznie.

Bliższe informacje na temat oferty

Formularz zgłoszeniowy

Zgodnie z podziałem kompetencji Goethe-Institut w Warszawie przyjmuje wnioski z następujących województw: mazowieckie, lubelskie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie.
Goethe-Institut w Krakowie przyjmuje wnioski z następujących województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Kurs językowy we Frankfurcie? Szkolenie metodyczne w Berlinie? Szkolenia online?
Wystarczy spróbować swoich sił i złożyć wniosek o stypendium.
Stypendia DLL. Zgłoszenie

Deutsche Auslandsgesellschaft przyznaje stypendia nauczycielom niemieckiego, pracującycm w szkołach województw: Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.
Więcej informacji