Instytucje partnerskie

Sieć instytucji partnerskich

W Polsce Goethe-Institut reprezentowany jest przez dwa Instytuty w Warszawie i Krakowie.

Do grona naszych instytucji partnerskich należą Biblioteki Niemieckie oraz Medioteki w całym kraju.

Autoryzowane Centra Egzaminacyjne oferują kursy językowe i egzaminy, zgodne ze standardami Goethe-Institut.

Towarzystwa kulturalne w Polsce mają zróżnicowany profil. Są to przede wszystkim centra kulturowe i językowe, które w zależności od istoty swojej działalności, oferują różnorodne aktywności, które mają na celu promocję języka i kultury niemieckiej.