Biblioteka
Serwis dla bibliotekarzy

Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące kalendarza spotkań dla bibliotekarzy, informacje specjalistyczne oraz oferty współpracy dla bibliotekarzy.

Na zasadach partnerstwa współpracujemy z innymi bibliotekami, organizacjami zrzeszającymi bibliotekarzy, instytucjami kształcącymi bibliotekarzy w kraju i za granicą. W ten sposób wspieramy fachowy dialog i wymianę.W Polsce organizujemy we współpracy z naszymi partnerami konferencje, podróże studyjne i programy wymiany w zakresie informacji.