Terminy i zgłoszenia

Zgłoszenia Zdjęcie: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Egzaminy Goethe-Institut w Polsce

Terminy i miejsca egzaminów
Ceny egzaminów

Zasady bezpieczeństwa w trakcie egzaminów

Tu znajdą Państwo informacje o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w trakcie egzaminów w Goethe-Institut w Warszawie.

Egzaminy w Goethe-Institut w Warszawie

Przygotowanie do egzaminu B1, B2, C2

Początek kursów 16.03.2022 (B1), 18.03.2022 (C2) oraz 19.03.2022 (B2). 10 tygodni w formacie blended learning: spotkania w zoomie oraz praca na platformie e-learningowej. Zapisy przez Biuro Kursów.

Płatność

Zgłoszenie na egzamin ważne jest pod warunkiem uiszczenia opłaty za egzamin do dnia, w którym upływa termin składania zgłoszeń.


Egzamin można opłacić przelewem na konto Goethe-Institut w Warszawie:
              mBank S.A. 41 1140 1010 0000 5464 2000 1003
W tytule przelewu należy wpisać: nazwę egzaminu oraz imię i nazwisko kandydata
 
Mail z potwierdzeniem zgłoszenia na egzamin zostanie wysłany tydzień przed terminem egzaminu.
  

Jeśli za egzamin płaci osoba trzecia, np. firma, prosimy o zapisanie się na egzamin bezpośrednio w Biurze Kursów i podanie danych płatnika w tym samym dniu.
Ze względów proceduralnych Goethe-Institut może wystawić fakturę wyłącznie na płatnika usługi. Płatności musi dokonać płatnik (firma). Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności i przesłana drogą elektroniczną.

 
Uwaga: Zaświadczenia lekarskie o trwałej niepełnosprawności lub upośledzeniu osób przystępujących do egzaminów Goethe-Institut mogą być składane do ostatniego dnia terminu zgłoszeń.

Terminy: