Dalsze informacje

Dobry początek: części egzaminu

Egzamin Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 składa się z modułów Czytanie, Słuchanie, Pisanie i Mówienie (ustny egzamin grupowy).
Egzamin przeprowadzany i oceniany jest tak samo na całym świecie.
 

Czytanie

Zdający czytają np. krótkie notatki, drobne ogłoszenia, opisy osób, proste listy do redakcji lub krótkie artykuły prasowe i rozwiązują związane z nimi zadania.

Czas trwania: 20 minut

Pisanie

Zdający piszą odpowiedź na wiadomość mailową, list, ogłoszenie itp.

Czas trwania: 20 minut

Słuchanie

Zdający słuchają krótkich rozmów z zakresu codziennych sytuacji, prywatnych wiadomości telefonicznych, informacji radiowych itp. i rozwiązują związane z nimi zadania.

Czas trwania: ok. 20 minut

Mówienie

Zdający przedstawiają się, zadają łatwe pytania z zakresu codziennych sytuacji i odpowiadają na nie. Ponadto formułują prośby i reagują na wypowiedzi rozmówców w znanych im sytuacjach.

Czas trwania: 15 minut

Wymagania

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat.
 
Do egzaminów Goethe-Institut mogą podchodzić wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wiek czy posiadanie niemieckiego obywatelstwa.
  • Zaleca się, aby do egzaminu Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 podchodziły dzieci w wieku od 10 lat.
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 potwierdza umiejętności językowe na pierwszym poziomie (A1) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
  • Aby osiągnąć ten poziom, potrzebnych jest – w zależności od nabytych wcześniej umiejętności – od 80 do 200 godzin lekcyjnych po 45 minut.