Międzynarodowa konferencja naukowa
Powrót Hegla. Historia, uniwersalizm i wymiary słabości

Die Rückkehr Hegels

online

Rejestracja:
publicrelations@ifispan.edu.pl

Transmisja


Organizacja: Instytut Filozofii i Sojologii PAN, Goethe-Instituit, GSSR PAN

Wystąpienia wygłoszą:

prof. Achille Mbembe ( University of the Witwatersrand, Johannesburg, RPA),
prof. Oxana Timofeeva (European University, Petersburg, Russia),
dr Ewa Majewska (Warszawa),
dr Joanna Bednarek (Poznań),
prof. Andrzej Leder (IFiS PAN, Warszawa),
prof. Małgorzata Kowalska ( Uniwersytet Białystok),
dr Joe Grim Feinberg ( Uniwersytet Karola, Praga, Czechy),
mgr Bartosz Wójcik (INP PAN, Warszawa),
dr Maciej Sosnowski (IFiS PAN),
prof. Agata Bielik-Robson (University of Nottingham/ IFiS PAN),
prof. Andrzej Nowak (UAM, Poznan),
dr Ankica Cakardic (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja),
dr Mikołaj Ratajczak (IFiS PAN),
dr Jan Swianiewicz (Warszawa),
dr Marcin Pańków (Uniwersytet w Białymstoku),
dr Marta Olesik (ISP PAN, Warszawa),
prof. Tomasz Kitlinski (UMCS, Lublin).

Konferencja jest organizowana w szczególnym momencie – na 2020 rok przypada 250 lecie urodzin G.W.F. Hegla. Jest to również moment szczególny dlatego, że w ostatnich latach doszło do publikacji szeregu książek i artykułów zorientowanych na przywrócenie (krytycznie, nie monumentalnie) kluczowych kategorii związanych z jego filozofią, takich, jak choćby uniwersalizm, dialektyka czy właśnie historia. Jest to więc doskonała okazja, by w międzynarodowym gronie, złożonym z pierwszej klasy specjalistów i specjalistek, przedyskutować tak zasięg tych przemian paradygmatu współczesnej humanistyki, jak i podkreślić znaczenie polskich badań nad Heglem na arenie międzynarodowej. Jeśli jest coś, co łączy nasze perspektywy i szerzej – współczesne próby powrotu do Hegla w 250-tą rocznicę urodzin tego myśliciela, jest tym niewątpliwie zainteresowanie śmiałością jego teorii, jej – jakże dziś potrzebnym – krytycznym, politycznym i społecznym wymiarem; odwagą tego autora, skłaniającą do podważania utartych schematów intelektualnej pracy.

Szczegóły

online

Język: angielski