„Aktywiści”
Spotkania z młodzieżą niemieckojęzyczną
Deutsch Plus

Nasi „Aktywiści”, młode osoby pochodzące z Niemiec, prezentują uczniom niemiecką kulturę w formie warsztatów przeprowadzanych w szkołach. „Aktywiści” są żywym i najbardziej bliskim życiu przykładem niemieckiej młodzieży i w formie prezentacji i interaktywnej zabawy opowiadają o swoim życiu i o najbardziej aktualnym obrazie Niemiec.

Nowość: W tegorocznej edycji warsztatów nauczyciel i uczniowie będą mogli wybrać interesujący ich temat (przy zgłoszeniu).

Spotkanie online z „aktywistą“ trwa ok. 45-60 min., odbywa się na platformie ZOOM (uczestnicy mogą korzystać z komputera lub telefonu, bez konieczności instalowania ZOOM).
Prosimy o włączanie kamer w trakcie spotkania.
Maks. liczba uczestników: 20 uczniów + nauczyciel
 
Każdy uczeń przygotowuje kilka zdań o sobie 
w jezyku niemieckim (w celu krótkiego przedstawienia się na początku spotkania).

Nauczyciele z uczniami przed spotkaniem otrzymają informację o zadaniu do przygotwania na sptkanie. Zadanie tematycznie powiązane jest z tematem warsztatu.
 

Warsztaty z "Aktywistami" skierowane są przede wszystkim do szkół biorących udział w projekcie DEUTSCH PLUS.

Portrety „aktywistów”