I edycja konkursu
Niemiecki ma klasę

„Niemiecki ma klasę“ w roku szkolnym 2015/2016 - podsumowanie konkursu

Dobiegła końca pierwsza edycja projektu „Niemiecki ma klasę“. Od 1 września 2015 do 24 czerwca 2016 zespoły szkolne z całej Polski zmagały się z wyzwaniem nowej aranżacji sal lekcyjnych ucząc się przy tym języka niemieckiego. Efekty ich pracy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Możemy z całą pewnością powiedzieć, że w wielu szkołach niemiecki ma teraz klasę!

 
Do projektu w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiło 79 zespołów z 15 województw. Ponad 1.600 uczniów podjęło się zadania przekształcenia swojej klasy lekcyjnej do nauki języka niemieckiego w przestrzeń przyjazną nauce oraz uczniom i nauczycielom. Wszystkie nadesłane prace świadczą o ogromnym zaangażowaniu zespołów konkursowych i wprowadzeniu korzystnych zmian w klasach, w których odbywają się lekcje języka niemieckiego.
 
Uczniowie biorący udział w konkursie wcielili w życie swoje pomysły, a ich klasy zamieniły się w niezwykłe pracownie językowe. Każda z nich zyskała indywidualny charakter odróżniający je od pozostałych sal lekcyjnych w szkole. Nowa aranżacja sal uwzględniała nie tylko potrzeby związane z nauką języka, ale także inne potrzeby uczniów i nauczyciela. Zmieniono często kolory ścian i ustawienie mebli. Na ścianach pojawiły się rysunki charakterystycznych budowli dla niemieckich miast, starannie wybrane cytaty, a nawet wykonane przez uczniów graffiti. W wielu klasach powstały nieformalne miejsca pracy z poduszkami lub meblami własnej produkcji. Uczniowie sami przygotowywali plakaty edukacyjne i potrzebne pomoce naukowe, a w każdej z sal pojawiły się elementy umożliwiające identyfikowanie się uczniów z tym miejscem.
 
Rozwiązania zastosowane przez zespoły projektowe zachęcają nauczycieli do  różnorodnych metod nauczania w codziennej pracy. Zmiana ustawienia ławek w klasach pozwala odejść od nauczania frontalnego, co wpływa korzystnie nie tylko na relacje między uczniami i uczniami a nauczycielem, ale przede wszystkim umożliwia autentyczną komunikację na lekcjach. Nowa aranżacja zachęca do nauki w ruchu, poprzez zabawę, a także umożliwia „zanurzenie w języku” poprzez wprowadzenie jednojęzyczności w wystroju klasy.
 
Jednym z głównych założeń projektu była realizacja przedsięwzięć w sposób partycypacyjny. Wszystkie strony, których miały dotyczyć planowane zmiany, zostały włączone w ten proces. Członkowie zespołów konkursowych trenowali trudna sztukę poszukiwania kompromisu, formułowania własnych opinii, prezentacji ich, podejmowania wspólnych decyzji i wspólnego ponoszenia za nie odpowiedzialności. Sprawdzianem nabytych umiejętności był dla zaproszonych uczniów udział w grze symulacyjnej „Klasa z klasą”, która powstała na potrzeby projektu. Jej celem jest uwrażliwienie uczestników gry na znaczenie partycypacji w życiu szkolnym.
 
Ambitne plany zespołów udało się wcielić w życie dzięki ogromnemu zaangażowaniu młodzieży, nauczycieli i rodziców. Udział w projekcie był także lekcją przedsiębiorczości. Uczniowie zdobywali potrzebne na realizacje zamierzeń środki organizując kiermasze własnoręcznie wykonanych ozdób bożonarodzeniowych i wspólnie z rodzicami wypiekanych ciast.
Nie bez znaczenia było wsparcie ze strony środowisk lokalnych oraz wielu instytucji. Zespoły projektowe mogły przekonać się, że ich działania spotykają się z sympatią i akceptacją z wielu stron. W procesie aranżacji sali wspierali ich nauczyciele innych przedmiotów, dyrekcja szkoły, rodzice, przyjaciele, władze lokalne i lokalni przedsiębiorcy.
 
Konkurs stworzył ramy do nauki języka niemieckiego w sposób odmienny niż podczas realizacji podręcznika. Nauka języka wynikała z aktualnych na danym etapie potrzeb komunikacyjnych uczestników konkursu. Poszczególne etapy projektu zachęcały do poznawania nowego słownictwa i wymagały używania struktur językowych niezależnie od stopnia jego znajomości. Konieczność sporządzania dokumentacji wymagała odpowiedniego użycia języka. Istotna pomocą okazały się przygotowane do potrzeb projektu fiszki, które otrzymali wszyscy uczniowie.
 
Po zakończeniu prac we wszystkich szkołach odbywały się uroczystości otwarcia klas, na które zapraszane były osoby wspierające zespół konkursowy oraz rodzice i przedstawiciele władz lokalnych (m. in. Prezydenci Miast, Wójtowie Gmin, Kuratorzy Oświaty itp.)
 
Na podstawie nadesłanych dokumentacji komisja konkursowa, składająca się
z pracowników Goethe-Institut oraz nauczycieli języka niemieckiego, którzy brali udział w edycji pilotażowej projektu, wyłoniła łącznie 11 finalistów konkursu w dwóch kategoriach – „Pierwszy udział w projekcie“ oraz „Ponowny udział w projekcie“. Następnie komisja konkursowa odwiedziła finalistów na przełomie kwietnia i maja w celu dokonania wyboru zwycięzców. Podczas odwiedzin członkowie komisji konkursowej spotykali się z zespołami konkursowymi oraz dyrekcją szkoły i rozmawiali na temat procesu przekształcania sali lekcyjnej.
 
Członkowie komisji byli pod ogromnym wrażeniem zaangażowania zespołów w realizację projektu i osiągniętych efektów. Odwiedzając wyróżnione w konkursie zespoły można było zaobserwować prawdziwą dumę  i radość, z którą młodzież prezentowała wyniki swojej pracy.
 

LAUREACI

 
 • Trąbki Wielkie Foto: Robert Wróblewski © Goethe-Institut e.V.
 • Ruda Śląska Foto: Robert Wróblewski © Goethe-Institut e.V.
 • Łódź Foto: Robert Wróblewski © Goethe-Institut e.V.
 • Chałupki Foto: Robert Wróblewski © Goethe-Institut e.V.
 • Głogów Foto: Robert Wróblewski © Goethe-Institut e.V.
 • Wyróżnienie - Ełk Foto: Robert Wróblewski © Goethe-Institut e.V.
 • Wyróżnienie - Żabi Róg Foto: Robert Wróblewski © Goethe-Institut e.V.
 

Kategoria PIERWSZY UDZIAŁ W PROJEKCIE

I miejsce
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich
(opiekun zespołu: Dorota Niewiadomska)

II miejsce
Gimnazjum nr 13 im. gen. Józefa Bema w Łodzi
(opiekun zespołu: Barbara Gadzinowska)

III miejsce
Gimnazjum nr 2 w Głogowie im. Ireny Sendler
(opiekun zespołu: Alicja Skoczylas)

Wyróżnienie
Gimnazjum nr 2 w Ełku
(opiekunowie zespołu:  Elżbieta Kuligowska / Sylwia Surma)

Wyróżnienie
Gimnazjum im. Alberta Einsteina w Żabim Rogu
(opiekun zespołu: Natalia Kur)
 

Kategoria PONOWNY UDZIAŁ W PROJEKCIE

I miejsce
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
(opiekun zespołu: Sylwia Michalik)

II miejsce
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach
(opiekun zespołu: Maria Gołąbek)
 


Zwycięskie i wyróżnione zespoły konkursowe zostały zaproszone na początku czerwca do Warszawy na uroczystość wieńczącą tegoroczną edycję projektu „Niemiecki ma klasę“, na której Ambasador Niemiec, pan Rolf Nikel, wręczył laureatom nagrody. Gala finałowa zakończyła się koncertem niemieckiego zespołu Tom Thaler & Basil.
 
 • Deutsch hat Klasse 2015/2016 laureaci Foto: Robert Wróblewski © Goethe-Institut e.V.
 • Deutsch hat Klasse 2015/2016 koncert Foto: Robert Wróblewski © Goethe-Institut e.V.

Zwycięzcy otrzymali granty finansowe przeznaczone na zrealizowanie przedsięwzięcia związanego z językiem niemieckim, a ich nauczyciele i opiekunowie zaproszeni zostali do udziału w atrakcyjnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Goethe-Institut w Polsce i w Niemczech. Dyrektorów finałowej jedenastki zaprosiliśmy natomiast do uczestnictwa w podróży studyjnej do Niemiec, która odbędzie się na jesieni 2016 roku, gdzie będą mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami aranżacji przestrzeni i  partycypacji w tamtejszych szkołach.
 
Ponadto firma ENTELO, producent Dobrego Krzesła ufundowała dla zwycięskiej szkoły w kategorii "Ponowny udział" - Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej nagrodę specjalną w postaci zestawu nowoczesnych krzeseł szkolnych o szczególnych walorach ergonomicznych i profilaktycznych.
 
 • Deutsch hat Klasse 2015/2016 Entelo Foto: Robert Wróblewski © Goethe-Institut e.V.
 • Deutsch hat Klasse 2015/2016 Entelo Foto: Robert Wróblewski © Goethe-Institut e.V.
 • Deutsch hat Klasse 2015/2016 Entelo Foto: Robert Wróblewski © Goethe-Institut e.V.

Wszystkie zespoły, które wzięły udział w I edycji otrzymały listy z informacją o naszej ocenie działań zespołów, a uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami. Listy otrzymali także dyrektorzy szkół.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom za udział w projekcie i życzymy wielu sukcesów w dalszej wspólnej pracy.
 

Do konkursu „Niemiecki ma klasę“ w roku szkolnym 2015/2016 zgłosiło się 79 zespołów ze szkół gimnazjalnych. Na podstawie nadesłanych dokumentacji komisja konkursowa wyłoniła finalistów. Ze względu na osiągnięcie przez trzy szkoły takiej samej liczby punktów komisja zdecydowała zakwalifikować do finału 11 zespołów. W gronie najlepszych znalazły się zespoły z następujących szkół:
 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach (opiekun zespołu: Maria Gołąbek)
 2. Gimnazjum nr 7 w Chełmie (opiekun zespołu:  Mariola Podgórska)
 3. Gimnazjum nr 2 w Ełku (opiekunowie zespołu:  Elżbieta Kuligowska / Sylwia Surma)
 4. Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach (opiekun zespołu:  Joanna Balcer-Kułaga)
 5. Gimnazjum nr 2 w Głogowie im. Ireny Sendler (opiekun zespołu: Alicja Skoczylas)
 6. Gimnazjum nr 13 im. gen. Józefa Bema w Łodzi (opiekun zespołu: Barbara Gadzinowska)
 7. Gimnazjum nr 55 w Poznaniu (opiekun zespołu: Ksenia Herbst-Buchwald)
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej (opiekun zespołu: Sylwia Michalik)
 9. Zespół Szkół w Ślemieniu (opiekun zespołu: Anna Lenart-Siwiec)
 10. Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich (opiekun zespołu: Dorota Niewiadomska)
 11. Gimnazjum im. Alberta Einsteina w Żabim Rogu (opiekun zespołu: Natalia Kur)
W skład jury weszły panie Wioletta Wachowska-Hyszka i Ewa Tarabasz, opiekunki zwycięskich zespołów w edycji pilotażowej 2015 oraz pracownicy Goethe-Institut: Justyna Ciecharowska, Monika Łagowska, Christoph Mohr, Ewa Ostaszewska i Andrzej Pomianowski.

Pełna lista uczestników konkursu wraz z linkami do dokumentacji zamieszczonych na stronach szkół.