Archiwum wydarzeń
Niemiecki ma klasę

DHK Veranstaltungen 2016 Fot.: Robert Wróblewski

Ważnym elementem projektu jest śledzenie nowych tendencji w dziedzinie tak zwanej architektury pedagogicznej. Służą temu regularnie organizowane konferencje, seminaria i podróże studyjne. Ich tematyką nie jest wyłącznie zagadnienie organizacji przestrzeni w szkole, ale także partycypacja, dydaktyka języków obcych, psychologia rozwojowa i neurodydaktyka. Odbywa się to poprzez dialog prowadzony z ważnymi aktorami środowisk związanych z edukacją w Polsce i Niemczech.