Spotkanie podsumowujące
Niemiecki ma klasę

Alumnitreffen 2018 Foto: Andrzej Pomianowski © Goethe-Institut e.V.

W projekcie „Niemiecki ma klasę” ponad 300 sal lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia z języka niemieckiego, zostało kreatywnie przekształcone. Uczniowie stworzyli wraz z nauczycieliami przestrzeń do nauki, w której panuje przyjazna atmosfera i która zachęca do przyswajania języka niemieckiego w atrakcyjny sposób. Co dziać się będzie z nowymi salami lekcyjnymi po zakończeniu konkursu? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy projektu podczas seminarium, które odbyło się 6 października 2018 w Warszawie.

Samodzielnie wykonane plakaty do nauki, kreatywne materiały dydaktyczne, dostosowywanie ustawienia ławek do wykorzystywanych na lekcjach metod pracy, personalzacja przestrzeni do nauki – to tylko niektóre ze zmian, które wprowadziły w życie zespoły konkursowe. W wyniku ich działań powstały miejsca do nauki o ogromnym potencjale. Zadaniem nauczycieli i nauczycielek jest więc teraz zadbanie o to, by zajęcia prowadzone w przekształconych salach lekcyjnych pozostały atrakcyjne.
 
Potrzeby uczniów będą z czasem ulegać zmianie. Nauczyciele powinni stworzyć odpowiednie ramy, które umożliwią dalsze przekształcanie sal lekcyjnych. Ważne jest, by podchodzili oni do aranżacji sali w sposób elastyczny i zadbali o to, aby wspólna przestrzeń do nauki również w przyszłości pozostała funkcjonalna.
 
W ramach seminarium nauczyciele zwiazani z projektem wypracowali wspólnie zasady, którymi należy się kierować w przyszłości, by zapewnić dalsze „życie” sali. Jak klasy będą wyglądać za pięć lat? Czy powinny one być dalej zmieniane? Czy czegoś jeszcze w nich brakuje? Co dziać się będzie, kiedy uczniowie biorący udział w projekcie opuszczą szkołę? To tylko niektóre z zagadnień, którymi zajmowali się uczestnicy spotkania.
 
Punktem wyjścia do wspólnych rozważań była refleksja nad własnymi sukcesami w projekcie. Nauczyciele i nauczycielki wymienili się doświadczeniami, inspirując się wzajemnie do dlaszego działania. Efktem ich intensywnej pracy było wypracowanie listy zasad, które wszystkim opiekunom zespołów konkursowych posłużyć mogą jako drogowskaz na przyszłość.

  1. Przeprowadzać regularnie ewaluację sali i aktualizować jej aranżację zgodnie z potrzebami.
  2. Zwracać uwagę na funkcjonalność sali.
  3. W dalszym ciągu umożliwiać partycypację, włączać do działania nowych uczniów i wspólnie rozwijać nowe pomysły.
  4. Regularnie dostosowywać ustawienie ławek do metod pracy wykrzystywanych w trakcie zajęć.
  5. Pracować z plakatami do nauki i innymi materiałami dydaktycznymi przygotowywanymi przez uczniów, zmieniać je regularnie.
  6. Aktualizować elementy, które mają na celu personalizację przestrzeni do nauki.
  7. Umożliwić zanurzenie w języku i elementach kultury krajów niemieckojęzycznych.
  8. Jako nauczyciel pozostać innowacyjnym, kreatywnym i otwartym, poszukiwać inspiracji i brać udział w szkoleniach doskonalących.
  9. Zadbać o zróżnicowanie na zajęciach, np. przez zastosowanie nowych mediów lub wykorzystywanie nowych metod.