European Language Label dla projektu „Niemiecki ma klasę”

ELL / DHK © Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji (FRSE)

„Niemiecki ma klasę“ to już trzeci projektu Goethe-Insitut, obok „DELFORT” (2002) oraz „Deutsch-Wagen-Tour” (2001), który został wyróżniony certyfikatem European Language Label.

European Language Label to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych przyznawany od 1997 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce konkurs ELL prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ - oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 19 września 2016 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie, gdzie przy obecności przedstawicieli Ministerstw Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Europejskiej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i innych współpracujących instytucji wyróżniono łącznie 13 laureatów certyfikatem European Language Label.

Goethe-Institut w Warszawie otrzymał nagrodę honorową za niezwykle innowacyjny projekt dotyczący aranżacji przestrzeni szkolnej sprzyjającej nauce języka niemieckiego oraz za wybitne osiągnięcia w promowaniu nauczania języka niemieckiego w Polsce, w tym za wcześniej nagrodzone projekty „Deutsch-Wagen-Tour” i „DELFORT”. Nagrodę odbierały pani Ulrike Würz, Dyrektor Działu Językowego Goethe-Institut w Warszawie, oraz pani Ewa Dorota Ostaszewska, koordynatorka projektu „Niemiecki ma klasę”.
 

  • ELL für Deutsch hat Klasse © Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji (FRSE)
  • DHK für Deutsch hat Klasse © Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji (FRSE)

Kolejnym powodem do zadowolenia było wyróżnienie dla projektu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pt. „Schlüsselfaktoren der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Firmen - Auswirkungen auf Wielkopolska”, który został zrealizowany przy udziale Goethe-Institut.

Podczas uroczystych przemówień gospodarzy oraz zaproszonych gości wspominano również o innych inicjatywach Goethe-Institut, w tym „Zamiana miejsc” realizowana wspólnie przez Goethe-Institut w Warszawie oraz Instytutu Polskiego w Berlinie oraz ważnych wydarzeniach w stosunkach polsko-niemieckich jak 25. Rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie.