Konferencja "Jak zmienić szkołę w przyjazną przestrzeń"
Niemiecki ma klasę

Konferenz 2018 Foto: Artur Zwierzchowski © Goethe-Institut e.V.

Gdy w 2014 roku zainicjowano projekt "Niemiecki ma klasę" konferencją w warszawskim hotelu Mercure Grand, nikt nie mógł przypuszczać, jakim sukcesem projekt będzie mógł pochwalić się cztery lata później. Sukcesu w postaci ponad 300 nowo zaaranżowanych sal lekcyjnych w całej Polsce oraz poczucia, że zmieniono świat nieco na lepsze. Przy okazji, lecz nie przypadkowo, powstał zbiór przykładów dobrych praktyk, którymi należało podzielić się z opinią publiczną – podczas konferencji "Jak zmienić szkołę w przyjazną przestrzeń – wyzwania i szanse" organizowanej przez Goethe-Institut w dniach 29-30. października 2018 w Warszawie, która stanowiła symboliczne zakończenie projektu.

Aby zamknąć przysłowiowe koło, tegoroczna konferencja odbyła się w tym samym miejscu, co pierwsza cztery lata temu - Hotelu Mercure Warszawa Grand. Wśród zaproszonych gości znaleźli się eksperci z dziedzin pedagogiki, dydaktyki, architektury, akustyki, a ponadto przedstawiciele władz oświatowych i instytucji edukacyjnych, doradcy metodyczni z centrów doskonalenia nauczycieli i przede wszystkim dyrektorzy szkół z całej Polski.

Pierwszy dzień konferencji stał merytorycznie pod znakiem praktycznych przykładów. Pierwszym referentem był dr Michael Kirch z Uniwersytetu Ludwiga i Maksymiliana w Monachium, który w swojej prezentacji dot. przestrzeni szkolnych pokazał m.in. innowacyjne przykłady aranżacji z całego świata. Następnie Ewa Ostaszewska z Goethe-Institut w Warszawie przedstawiła wyniki projektu "Niemiecki ma klasę". Z ankiet przeprowadzonych w ramach projektu wynika, że ponad 90% nauczycieli i uczniów jest zadowolonych z wprowadzonych zmian w swoich salach lekcyjnych.

Po przerwie to właśnie wspomnianym uczniom oddano głos. Kamila Młyńska, Oliwia Komorowska i Adrian Bugdol - uczniowie z różnych zespołów konkursowych uczestniczących w projekcie - przybliżyli gościom konferencji wprowadzone zmiany w salach oraz ich wpływ na lekcję języka niemieckiego. Oczywiście nie mogło zabraknąć również opinii nauczycieli i dyrekcji. Następnie dwie nauczycielki (Marta Młyńska z Sierakowic i Dorota Niewiadomska z Trąbek Wielkich) oraz dwoje dyrektorów (Ewa Tuz z Trąbek Wielkich i Paweł Korzeń z Głogowa) opowiedzieli w jaki sposób "Niemiecki ma klasę" zrewolucjonizował nauczanie wzgl. ich szkołę.

Merytoryczną część zakończyła dyskusja panelowa, w której wzięli udział wszyscy dotychczasowi referenci. Wieczorem wszyscy uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na przyjęcie w bibliotece Goethe-Institut w Warszawie.

Ponieważ pierwszy dzień odpowiedział już na pytanie "Co robić?", pozostało jeszcze do wyjaśnienia, w jaki sposób to osiągnąć. Drugi dzień konferencji miał wyposażyć uczestników w niezbędną wiedzę teoretyczną. Jak sale lekcyjnie mogą efektywnie wspierać naukę było tematem wystąpienia prof. Przemysława Gębala z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Śląskiej. Ważnym i jeszcze zbyt często zaniedbywanym aspektem jest odpowiednia akustyka w szkołach. Jej znaczenie oraz sposoby na jej poprawę przybliżył Mikołaj Jarosz z firmy Ecophon. To, co Goethe wiedział już na początku XIX w., jest dzisiaj nie mniej aktualne - kolory mają duży wpływ na nasze samopoczucie i jeśli zostaną odpowiedni dobrane, mogą wspierać uczenie się. Architektka wnętrz, Anna Wręga, przedstawiła m.in., które kolory nadają się do sal lekcyjnych i w jaki sposób należy je łączyć. Wartość pedagogiczną, jaką niesie ze sobą odpowiednia aranżacja przestrzeni, zaprezentował dr Rafał Otręba z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który podczas sprawowania swojej poprzedniej funkcji jako dyrektor szkoły za pomocą rewolucyjnych, inspirowanych projektem "Niemiecki ma klasę" zmian w przestrzeni szkolnej zmienił swoją placówkę w miejsce nie tylko do nauki, ale również do życia. Koncepcję sali lekcyjnej jako trzeciego pedagoga wyjaśniła dr Carola Gnadt, dyrektorka szkoły Humboldt-Gymnasium w Poczdamie, laureata Niemieckiej Nagrody Szkolnej w 2016 roku.

Konferencja zakończyła się jej podsumowaniem przez panią Ulrike Würz, Zastępcę Dyrektora Goethe-Institut w Warszawie. Goethe-Institut serdecznie dziękuję wszystkim referentom i uczestnikom!