Konferencja „Szkoła przestrzenią do nauki i życia”
Niemiecki ma klasę

DHK Konferenz 2016 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut e.V.

Ludzie i miejsca wzajemnie na siebie oddziałują. Kierując się tym założeniem warto umożliwić uczestnikom edukacji współkształtowanie przestrzeni szkolnej. Można w ten sposób korzystnie wpłynąć na samopoczucie i motywację uczniów i nauczycieli, metody pracy na lekcjach i w konsekwencji na wyniki w nauce.

Zagospodarowanie przestrzeni szkolnej w sposób dostosowany do potrzeb uczniów i nauczycieli było tematem konferencji organizowanej wspólnie przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego i Goethe-Institut „Szkoła przestrzenią do nauki i życia”, która odbyła się 27 września 2016 w Warszawie. Zaproszeni eksperci z dziedzin pedagogiki, architektury i dydaktyki języków obcych zaprezentowali uczestnikom nową perspektywę spojrzenia na to istotne dla procesu nauczania zagadnienie.
 

  • DHK 1 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut e.V.
  • DHK 2 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut e.V.
  • DHK 3 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut e.V.
  • DHK 4 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut e.V.
  • DHK 5 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut e.V.
  • DHK 6 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut e.V.
  • DHK 7 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut e.V.
  • DHK 8 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut e.V.
  • DHK 10 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut e.V.

Punktem wyjścia konferencji były teoretyczne rozważania nad znaczeniem miejsc i przestrzeni w życiu człowieka zaprezentowane przez Prof. Małgorzatę Żytko z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Kai Nitsche, pracownik naukowy Uniwerstytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium i zarazem wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły, przedstawił uczestnikom nowe oczekiwania wobec przestrzeni szkolnej jako miejsca do nauki i życia. Prof. Marlena Plebańska z Fundacji Edukacja na Nowo odniosła się natomiast do innowacyjnych zmian w aranżacji przestrzeni, które miały miejsce w polskich szkołach i za granicą. Kompleksowe spojrzenie na szkołę jako miejsce sprzyjające nauce i pracy możliwe było dzięki referatowi dyrektora Rubena Herzberga, który przedstawił uczestnikom zagospodarowanie przestrzeni w gimnazjum Klosterschule w Hamburgu. Placówka ta wyróżniona została w roku 2015 Niemiecką Nagrodą Szkolną (Deutscher Schulpreis). Joanna Gospodarczyk, dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy, przybliżyła uczestnikom warszawską architekturę szkolną. Ewa Dorota Ostaszewska z Goethe-Institut zaprezentowała natomiast spostrzeżenia dotyczące aranżacji pracowni języka niemieckiego w szkołach, które uczestniczyły w projekcie „Niemiecki ma klasę” odnosząc się do funkcji, które sala lekcyjna spełnia na zajęciach z języków obcych.

Konferencja zakończyła się dyskusją panelową, w której wzięli udział dr Rafał Otręba, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, Sylwia Michalik, nauczycielka języka niemieckiego w tej wyróżnionej w konkursie „Niemiecki ma klasę” szkole, Anna Wręga, architekt wnętrz zajmująca się naukowo tematem aranżacji przestrzeni szkolnej, Grzegorz Wnorowski, ekspert w obszarze architektury edukacyjnej oraz Prof. Przemysław Gębal z Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Zaproszeni goście zastanawiali się jakie zmiany można wprowadzić w zagospodarowaniu przestrzeni szkolnej i jaki wpłynie to na przebieg procesu nauczania.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników.

Wydarzenie odbyło się przy wsparciu finansowym sponsorów – Wydawnictwa Nowa Era oraz Wydawnictwa PWN.