Konferencja „Uczniowie mają głos!”
Niemiecki ma klasę

Konferenz DHK Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut e.V.

Czy partycypacja w szkole podstawowej jest możliwa? Czy uczniowie w wieku od 9 do 13 lat są przygotowani do aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji w środowisku szkolnym? Jeśli tak – czy są zainteresowani współdecydowaniem? Dlaczego warto wspierać partycypację uczniów w tym wieku?  - To tylko niektóre z zagadnień, którym poświęcona była konferencja Goethe-Institut „Uczniowie mają głos!”, która odbyła się 31 marca 2017 w Warszawie.

Zaproszeni do udziału eksperci: dr Marta Kotarba z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Angelika Eikel z Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik (Niemieckie Towarzystwo Pedagogiki Demokracji) oraz dr Katharina Eckstein z Friedrich-Schiller-Universität w Jenie wygłosiły referaty poświęcone tematyce partycypacji w szkołach podstawowych. Ewa Dorota Ostaszewska i Christoph Mohr z Goethe-Institut w Warszawie przybliżyli natomiast uczestnikom konferencji projekt „Niemiecki ma klasę” i obserwacje poczynione w trakcie pilotażowej edycji konkursu w szkołach podstawowych.
 

 • DHK Konferenz 01 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • DHK Konferenz 02 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • DHK Konferenz 03 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • DHK Konferenz 04 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • DHK Konferenz 05 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • DHK Konferenz 06 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • DHK Konferenz 07 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • DHK Konferenz 08 © Goethe-Institut

Współpraca, współdecydowanie, współodpowiedzialność to pojęcia, na których opiera się partycypacja w projekcie „Niemiecki ma klasę”. Umożliwienie młodzieży udziału w podejmowaniu decyzji w szkole stanowi jedno z głównych założeń konkursu. W roku szkolnym 2017/18 ruszy pierwsza edycja projektu dla szkół podstawowych. Stało się to okazją do zorganizowania konferencji, której celem było wspólne wypracowanie standardów uczniowskiego współdecydowania na tych etapach edukacji.

Późne dzieciństwo i okres dojrzewania to czas zmian kognitywnych i toższmościowych. Dopuszczenie uczniów do podejmowania decyzji na szczeblu szkolnym pozytywnie oddziałuje na ich stosunek do nauki, wpływa na identyfikację, zaangażowanie i gotowość do przejmowania odpowiedzialności. Przeprowadzone w niemieckich placówkach edukacyjnych badania, które przytoczyły zaproszone prelegentki, wskazują jednoznacznie m.in. na poprawę wyników w nauce i pozytywne zmiany w relacjach uczniów z gronem pedagogicznym w efekcie wprowadzenia możliwości współdecydowania o funkcjonowaniu szkoły.

Warto zastanowić się nad tym, jak już na wczesnym etapie edukacji pozwolić młodzieży na doświadczenie partycypacji w najbliższym otoczeniu. Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w procesach zachodzących w społeczeństwie jest bowiem jednym z zadań szkoły. Partycypacja może mieć miejsce zarówno na szczeblu organizacji zajęc, udziału w klasawych i szkolnych gremiach, jak i w interakcji z otoczeniem szkoły (tzw. service learning).

Nad konkretnymi przykładami współdecydowania młodzieży w środowisku szkolnym uczestnicy konferencji zastanawiali się podczas towarzyszących wydarzeniu warsztatów. Dyrektorzy i nauczyciele zastanawiali się w grupach nad zagadnieniami związanymi z partycypacją w szkole podstawowej, na zajęciach z języka niemieckiego oraz w projekcie „Niemiecki ma klasę”. Zadaniem grup roboczych było przygotowanie plakatów-prezentacji w oparciu o własne doświadczenia oraz treści przekazane przez referentów. Opracowane przez zespoły plakaty udostępniamy Państwu w poniższej galerii zdjęć:

 • Plakat 08 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • Plakat 09 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • Plakat 10 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • Plakat 11 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • Plakat 12 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • Plakat 13 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • Plakat 14 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • Plakat 15 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut

Podczas konferencji ogłoszeni zostali zwycięzcy pilotażowej edycji konkursu „Niemiecki ma klasę” dla szkół podstawowych:
1. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II in Przeworsk (opiekun zespołu: Ewa Kojder)
2. miejsce: Sopockie Szkoły Autonomiczne w Sopocie (opiekunki: Anna Trynkler-Zalaszewska i Lucyna Dorawa-Biłanicz)
Wyróżnienie: Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej (opiekun: Agata Łogin-Szczepańska)

 

 • SP01 © Goethe-Institut e.V.
 • SP02 © Goethe-Institut e.V.


W dokładniejszym prześledzeniu treści wydarzenia pomogą Państwu materiały przygotowane przez zaproszoną na konferencję ryślicielkę, Ewelinę Protasewicz, która sporządziła obszerny graficzny zapis przebiegu konferencji.
 

 • Plakat 01 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • Plakat 02 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • Plakat 03 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • Plakat 04 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • Plakat 05 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • Plakat 06 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut
 • Plakat 07 Foto: Adam Burakowski © Goethe-Institut